مطالب آموزنده فرانسه فارسی

داستان و مقالات آموزنده به زبان فارسی و فرانسه

مطالب آموزنده فرانسه فارسی

داستان و مقالات آموزنده به زبان فارسی و فرانسه

در این سایت ترجمه حکایت ها و مقالاتی راجع به سلامتی و ورزش و یا زبان از فرانسه و گاهی انگلیسی آورده می شود . در مواردی اصل متن نیز ارائه می شود تا دانشجویان بتوانند متونی را به صورت ترجمه مقابله ای داشته باشند.

طبقه بندی موضوعی

۱۶ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

غفلتی کوچک

ودوشیشه دارو

       نادانی شرم آور و خطرناک است.

1.     پدر توماس روی تخت است؛ او هنگام کار در مزرعه سرما خورده. دکتر برای او دو شیشه دارو تجویز کرد ، توماس کوچولو بلافاصله دوید تا دارو را از داروخانه دهکده بگیرد؛ دوشیشه دارو گرفت و با خود آورد.

2.     یکی ازداروها حاوی شربتی بود که می بایست با قاشق خورده می شد. در دیگری نوعی روغن مایل به سیاه بود که پدر بیمارش می بایست به بدنش بمالد. روی این شیشه داروی دوم کاغذی قرمزچسبیده شده ای  دیده می شد که روی کاغذ این کلمات دیده می شد: سمی، برای مصرف خارجی.اما توماس خواندن بلد نبود او یاد نگرفته بود که کاغذ قرمز چسبیده شده به شیشه دارو چه معنایی می دهد.

3.     هنگامیکه او داروها را برای پدرش آورد او خیلی درد می کشید آنقدر که دیگر  نیرویی نداشت تا آنها را نگاه کند؛ او به فرزندش گفت: یک قاشق شربت برایم بریز.

4.     توماس یک قاشق از شربتی آورد که روی آن نوشته شده بود: سمی . __ پدر با شتاب قاشق را نوشید؛ سپس خیلی زود ، او به خواب عمیقی فرو رفت.

5.     توماس از مشاهده اینکه پدرش این گونه خوابیده  خوشحال بود.اما پدرش در تمام روز بیدار نشد و، در خواب عمیق ناله می کرد.

6.     شامگاه که دکتر دوباره برگشت ،بسیار تعجب کرد وقتی مریضش را در چنین خواب عمیقی دید؛ او را معاینه کرد، بعد به طرف شومینه  جایی که شیشه داروی خورده شده بود دوید.

7.     دکتر فریاد زد : بچه بیچاره؛ شما پدرت را مسموم کردید.

8.     دکتر به سرعت دندانهای بیمارش را از هم باز کرد وبه او ضد سم خوراند.

9.  پدر نزدیک بود بمیرد؛ مدت زیادی طول کشید تا او بهبود پیدا کرد، توماس بیچاره در این مدت بسیار نگران و ناراحت بود.

10.          هنگامیکه پدر بهبود یافت و بالاخره توانست راه برود، بار اولی  که بیرون رفت برای بردن  توماس کوچولو به طرف مدرسه دهکده بود.


 Le petit ignorant

                                              Et les deux fioles

                                     L’ignorance est une honte et un danger.


1.     Le père de Thomas était au lit ; il avait pris un refroidissement en travaillant aux champs. Le médecin lui ordonna deux médicaments que le petit Thomas courut vite chercher à la pharmacie du village et qu’il rapporta dans deux fioles.

2.     L’une des fioles contenait un sirop qui devait être pris par cuillerée.__ Dans l’autre, il y avait une sorte d’huile noirâtre avec laquelle le père malade devait se frotter le corps. Sur cette seconde fiole, on voyait collé un papier rouge, et sur le papier, on lisait ces mot : poison, pour l’usage externe. Mais Thomas ne savait pas lire ; il n’avait pas appris ce que signifie le papier rouge collé sur la fiole.

3.     Lorsqu’il apporta les médicaments à son père, celui-ci soufflait tellement, qu’il n’eut pas la force de les regarder et qu’il à l’enfant : « verse moi une cuillerée de la potion. »

4.     Thomas apporta une cuillerée de la fiole sur laquelle il y  avait écrit : poison.__ le père but la cuillerée précipitamment ; bientôt après, il tomba dans un profond sommeil.   

5.     Thomas se réjouissait de le voir dormir ainsi ; mais son père ne se réveilla pas de toute la journée et, tout en dormant, il se plaignait.

6.     Quand le médecin revint le soir, il fut bien surpris de trouver son malade si profondément endormi ; il l’examina, puis courut vers le cheminée où se trouvait la fiole entamée.

 

7.     « Malheureux enfant, s’écria-t-il, vous avez empoisonnée votre père. »

8.     Vite le médecin desserra les dents du malade, et il lui fit prendre un contrepoison.

9.     Le père faillit mourir ; il resta longtemps à se remettre. Pendant ce temps, le pauvre Thomas était bien anxieux et bien désolé.

10.            Lorsque le père fut remis et put enfin marcher, se première sortie fut pour conduire le petit Thomas à l’école du village. 

                                                                                                                 J.M.Guyau

 

                                                                                                    

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۶ ، ۱۶:۰۰
شهلا دوستانی

 


شبی کشیش محتاطی به خادم کلیسا گفت : آیا متوجه آن پیرمرد با لیاس نخ نما شده ای، او هر روز هنگام ظهر وارد کلیسا می شود بعد هم خیلی زود خارج می شود.من از  پنجره حجره ام او را زیر نظر دارم ، این موضوع مرا قدری نگران کرده زیرا در کلیسا اشیا قیمتی وجود دارد. کمی از او پرس و جو کن.

دقیقا روز بعد، خادم منتظر آن بازدید کننده شد، به او نزدیک شد و گفت:

-         بگو ببینم، دوست من، چرا هر روز  این طوری به کلیسا می آیی؟

-         پیر مرد به آرامی گفت برای عبادت می آیم.

-         پس چرا، برای عبادت بیشتر نمی مانی؟  تو به محض اینکه به محراب می رسی از آن خارج می شوی. این کار یعنی چی؟

-         پیرمرد بیچاره پاسخ داد: بله دقیقا، من بلد نیستم طولانی دعا کنم، برای همین هر روز می آیم و به سادگی می گویم : ای مسیح ، من سیمون هستم. این دعای کوچکی است اما حس می کنم که در انتظار من است.

کمی بعد سمون پیر با کامیونی تصادف کرد و در بیمارستان بستری شد.

-         روزی پرستار به او گفت :با و جود این همه ناراحتی  شما همیشه شاد هستید.

-         با وجود این ملاقات کننده ، چطورمی توانم  شاد نباشم.

-         پرستار با تعجب پرسید: ملاقات کننده؟ من هرگز کسی را ندیده ام. خوب او کی می آید؟

-         هر روز، سر ظهر، او اینجاست، دم تختم، و به من می گوید: سیمون... من مسیح هستم[1].Le vieux Simon

Un pasteur disait un soir, assez soucieux, au sacristain de son église : "Avez-vous remarqué le vieux aux habits râpés qui, chaque jour à midi, entre dans l'église et en ressort presque aussitôt ? Je le surveille par la fenêtre du presbytère. Cela m'inquiète un peu car, dans l'église, il y a des objets de valeur. Tâchez un peu de le questionner".

Dès le lendemain, le sacristain attendit notre visiteur et l'accosta :

- Dites donc, l'ami, qu'est-ce qui vous prend de venir ainsi dans l'église ?

- Je viens prier, dit calmement le vieillard.

- Allons donc ! Vous ne restez pas assez longtemps pour cela. Vous ne faites qu'aller jusqu'à l'autel et vous repartez. Qu'est-ce que cela signifie ?

- C'est exact, répondit le pauvre vieux; moi, je ne sais pas faire une longue prière; alors je viens chaque jour à midi et je Lui dis tout simplement : "Jésus ! ... c'est Simon". C'est une petite prière, mais je sens qu'Il m'entend.

Peu de temps après le vieux Simon fut renversé par un camion et soigné à l'hôpital.

- Vous avez toujours l'air heureux malgré vos malheurs, lui dit un jour une infirmière.

- Comment ne le serais-je pas ? Mais c'est grâce à mon visiteur.

- Votre visiteur ? reprit l'infirmière avec surprise, je n'en vois guère... et quand donc vient-il?

- Tous les jours à midi, il se tient là, au pied de mon lit, et il me dit : "Simon... c'est Jésus !".


[1] http://www.spiritualite-chretienne.com/moderne/histoires1.html

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۶ ، ۰۸:۱۸
شهلا دوستانی

 

 

پینه دوز و تاجر

ثروتمند بودن برای خوشبختی کافی نیست 

 

در نزدیکی خانه بانکدار ثروتمندی گرگوار پینه دوز دکان کوچک خود را بر پا کرده بود .

درست سر صبح پینه دوز شاد در حالیکه روی چرمش باچکش می کوبید آواز می خواند. وبانکدار خسته از نگرانی در مورد کارهایش، از این شکایت داشت که نمی تواند بخوابد و اگر هم بخوابد با آوزاهای همسایه اش از خواب بیدار می شود.


یک روز بانکدار گرگوار را به دفتر خود آورد و گفت: « من می خواهم که تو مانند پادشاه ثروتمند باشی .این صد اکوس ( واحد پول قدیم معادل سه فرانک سابق ) را بگیر و از آنها با دقت مراقبت کن تا درموقع مناسب از آن استفاده کنی.

 

پینه دوز، که هرگزچنین مقدار پولی را ندیده بود ، چشمانش از تعجب باز ماند. پس از تشکر از بانکدار او زود به خانه خود برگشت وگنج خود را در انتهای ز یر زمین پنهان کرد.

از ان لحظه به بعد، پینه دوزد فقط رنج و نگرانی را می شناخت. به خاطر ترس از دزدیده شدن او تمام روز کار خود را به خاطر در کمین نشستن رها می کرد.شب ، اگر گربه ای صدا می کرد {به این معنا بود که } گربه پول را برداشته است... وزود گرگوار میرفت تا گنجش را ببیند.

 

او بندرت کار می کرد، نمی خوابید، و دیگر آواز نمی خواند. اکنون بانکدار، خودش، می توانست تمام صبح را بخوابد.

پس از چند هفته،  پینه دوز متوجه شد که در مدتی که ثروتمند بوده، بسیار بدبخت بوده است.پس با برداشتن پول، به نزد همسایه اش رفت. به او گفت: « آوازها  و خوابم را به من برگردان و صد اکوس خود را پس بگیر.»

پس از بازگشن به خانه خود، گرگوار نشاط خود را در کار، شادیش و آوازهایش را دوباره یافت.

Image result for le financier souci et Le savetier heureu


                                        Le savetier et le financier

                            Il ne suffit pas d’être riche pour être heureuse

 

  Près de la demeure d’un riche financier, le savetier Grégoire avait établit son échoppe.

  Dès la pointe du jour, le gai savetier chantait en frappant le cuir avec son marteau. Et le financier, fatigué par le souci de ses affaires, se plaignait de ne pouvoir dormir ou s’il dormait, d’être réveillé par les chants de son voisin. Un jour, il fit venir Grégoire dans son cabinet. «  Je veux, dit-il, que vous soyez riche comme un roi. Prenez ces cent écus et gardez-les avec soin pour vous en servir à l’occasion. »

  Le savetier, qui n’avait jamais vu pareille somme, ouvrait des yeux étonnés.  Après avoir remercié le financier, il rentra chez lui au plus vite, et il cacha son trésor au fond de sa cave.

  A partir de ce moment, le savetier ne connut plus que l’inquiétude et le tourment. Dans la crainte d’être volé, il délaissait tout le jour son travail pour faire le guet.  La nuit, si quelque chat faisait du bruit, le chat prenait l’argent …et vite Grégoire allait visiter son trésor.

 

 Il ne travaillait guère, ne dormait pas, et ne chantait plus. Le financier, lui, pouvait maintenant dormir toute la matinée.

Au bout de quelques semaines, le savetier comprit que depuis qu’il était riche, il était fort malheureux. Prenant alors son argent, il retourna chez son voisin. « Rendez-moi, lui dit, mes chansons et mon sommeil et reprenez vos cent écus. »

  Rentré chez lui, Grégoire retrouva son entrain au travail, sa gaieté et ses chansons.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۶ ، ۰۹:۱۷
شهلا دوستانی

 

باران

 

طوفان شروع شده بود، مادر و کودک با عجله می رفتند.

زیر آسمان تیره وتار، ریزش  باران گرم سیل آسا وغرش طوفان ،چسبیده به یگدیگر  در خیابانی که تا بینهایت امتداد داشت ، می رفتند .

نه درختی ، نه سر پناهی که بتوان زیر آن پناه گرفت. سایه های کم رنگشان  نمایان در افق دلگیر  با هم متحد شدند تا در برابر نیروهای متحد سهمگین ایستادگی کنند.

در میان غرش رعد آسا و صدای باد مادر صدای پسر را شنید: مامان، چرا خدای مهربان چنین بارانی می فرستد؟

پاسخی مملو از تشویش می خواهد به کودک اطمینان ببخشد : من نمی دانم پل، اما تو می توانی از او بخواهی که باران را متوقف کند.

خدای مهربان، باران را متوقف کن، اراده می کنی؟

تو به من ایمان داری؟ باران کم کم قطع شد، باد کم کم آرام شد، و غرش رعدو برق در دور دستها کم شد.

جوان که سخن{خدا} را شنیده بود، بدون اینکه زیاد تعجب کند گفت: آه دیدی!

زن جوان  با وجود حادثه ی رخ داده نمی توانست حرف بزندولی در آن لحظه قطره های آب چکیده از گیسوانش با اشک های حاکی از ایمانش درآمیخت[1].la pluie


La mère et l'enfant se hatent dans l'orage déchaîné.

Sous le ciel noir, déversant des trombes d'eau tiède dans le vent tourbillonnant, ils vont, serrés l'un contre l'autre, sur la route interminablement droite.

Pas un arbre, pas d'abri où se réfugier. Les frêles silhouettes qui se détachent sur l'horizon morne s'unissent pour résister aux forces conjuguées des éléments déchaînés.

Dans le grondement du tonnerre et le bruit du vent la mère perçoit cependant la voix de son petit.

- Maman, pourquoi qu'Il fait pleuvoir comme ça le bon Dieu ?

La réponse toute d'inquiétude veut cependant redonner confiance à l'enfant.

- Je ne sais pas, Paul, mais tu peux Lui demander de l'arrêter !

Alors sans douter une seconde de ce que dit sa maman, dressant sa frimousse ruisselante sur laquelle les cheveux sont plaqués, le petit garçon clame vers le ciel :

- Bon Dieu, fais arrêter l'orage, veux-tu ?

Me croirez-vous ? La pluie cesse lentement, le vent peu à peu s'apaise et, roulant dans le lointain, l'orage diminue.

" Ah ! Tu vois ", dis le jeune interlocuteur, sans plus s'étonner.

La femme que le fait saisit ne peut parler, mais à l'eau qui dégoutte des cheveux sur le visage viennent se mêler maintenant les douces larmes de la reconnaissance.[1] http://www.spiritualite-chretienne.com/moderne/histoires1.html

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۶ ، ۱۹:۲۶
شهلا دوستانی

 

حکایت جوجه تیغی

این زمستان  سردترین زمستانی بود که تا کنون دیده  شده بود.تعدای از حیوانات در اثر سرما مرده بودند. جوجه تیغی ها که وضعیت را دیدند، تصمیم گرفتند که با هم جمع شوند.

با این روش آنها همدیگر را می پوشاندند و از خودشان محاقظت می کردند؛ هر چند  آنها به هم بیشترین گرما را می دادند،اما تیغ هایشان  نزدیکترین ها و دوستان را آزار می داد.  پس از مدتی ، تصمیم گرفتند از هم دیگر فاصله بگیرند در نتیجه مرگ ومیر در تنهایی و یخ زدگی شروع شد.

بنابراین، مجبور شدند انتخاب کنند: تیغ اطرافیان را بپذیرند و یا  از روی زمین محو شوند. آنها مدبرانه، تصمیم گرفتند برگردند به عقب و دوباره با هم زندگی کنند.

خوب، آنها یاد گرفتند با این آزارهای کوچک که ناشی از نزدیک بودن  به یاران و اطرافیان بود زندگی کنند. اما مهمترین قسمت این ارتباط گرمایی بود که از دیگری می گرفتند . و به این ترتیب آنها توانستند زنده بمانند.

بهترین ارتباط  ، ارتباط با  انسانهایی که به نظر  کامل می رسند نیست، بلکه بهتر آن است که هر کس یاد بگیرد با عیوب دیگران زندگی کند تا بتواندد خصوصیات خوب  دیگر اشخاص را بیابند و تحسین کنند.
 

La fable du porc-épic ![1]


C'était l'hiver le plus froid jamais vu. De nombreux animaux étaient morts en raison du froid. Les porcs-épics, se rendant compte de la situation, avaient décidé de se regrouper.

De cette façon ils se couvraient et se protégeaient eux-mêmes ; mais, les piquants des porcs-épics de chacun blessaient leurs compagnons les plus proches, même s'ils se donnaient beaucoup de chaleur les uns aux autres. Après un certain temps, ils ont décidé de prendre leur distance l'un de l'autre et ils ont commencé à mourir, seuls et congelés.

 

Alors, ils devaient faire un choix : accepter les piquants de leurs compagnons ou disparaître de la terre. Sagement, ils ont décidé de revenir en arrière pour vivre ensemble.

 

Ils ont donc appris à vivre avec les petites blessures causées par l'étroite relation avec leurs compagnons, mais la partie la plus importante, était la chaleur qui venait des autres. De cette façon, ils ont pu survivre.

 

La meilleure relation n'est pas celle qui rassemble les gens parfaits, mais le mieux est quand chacun apprend à vivre avec les imperfections des autres et on peut y découvrir et admirer les bonnes qualités des autres personnes.[1] http://www.funfou.com/fables/sens-de-la-paix.php

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۶ ، ۰۷:۴۷
شهلا دوستانی

 

هدایت کردن با تکنیک "پا لای در[1]"

اساس " پا لای در" بسیار آسان است، و تصویری که بدست می دهد برای تداعی موضوع کافی است... تصور کنید فروشنده ای می خواهد منزل کسی برود، او دم در زنگ می زند، کسی لای در را به آرامی باز می کند،و تا متوجه فروشنده می شود، می خواهد در راببندد! اما فروشنده پایش را لای در سر می دهد، این کار مانع بستن در می شود. حاالا فروشنده شروع به چرب زبانی می کند.

تکنیک "پا لای در " باشیو ه ای بسیار معمولی، ابتدا پیشنهاد خرید  کالایی بسیار ارزان را می دهد، پیشنهادی که احتمالا پذیرفته می شود، به دنبال آن پیشنهاد خرید کالای گرانتر داده می شود. احتمال پذیرش  دومین پیشنهاد { با این روش} بیشتر است نسبت به  موقعی که مستقیم و "بدون زمینه سازی" پیشنهاد مطرح شود.این همان تاثیر پدیده ایجاد انگیزه است.

 

یک مثال خوب {استفاده از} این تکنیک همان "گروه سیگاری ها"ست. کافی است شما تصور کنید از گروهی سیگاری درخواست می کنید دو روز سیگار نکشند، سپس از آنها درخواست کنید یک هفته سیگار نکشند. آمار کسانی که پاسخ مثبت به این درخواست می دهند بیشتر از موقعی است که مستقیما از آنها بخواهید به مدت یک هفته سیگار نکشند {زیرا به این ترتیب} آنان احساس می کنند درگیر کاری شده اند. بسیار آسان ترخواهد بود با درخواست کوچک آغاز وسپس درخواست بزرگ را مطرح شود. تا اینکه بلافاصله درخواست سخت تر را مطرح شود.

تا حدودی تکنیک "پا لای در"  با محوریت خودش می تواند کار کند! مثلا، با تعیین هدف کوچک برای دستیابی به اهداف بزرگتر! اگر شما بخواهید به قله برسید، در ابتدا برای خودتان مرحله کوچکی تعیین می کنید سپس مرحله بعد و سپس مرحله بعد... و به آرامی بدون استرس پیش می روید. در حالیکه اگر ازابتدا بخواهید مستقیم به نوک برسید ، احتمال دارد نا امید شوید و یا حتی دست از تلاش بردارید.

 

تکنیک"پا لای در" چندین کاربرد دارد. مثال خوب آن روش کار گدایان است.  اگر کسی در خیابان یک سکه برای تلفن درخواست کند، کسی راغب به دادن آن نخواهد بود. ولی اگر برعکس او درخواستی ارزانتر بکند مثلا "ساعت چند است" هیچکس این درخواست را رد نمی کند. بنابراین کافی است این دو درخواست را بهم متصل کند: اول بپرسد ساعت چند است بعد در پی آن درخواست یک سکه کند. این تجربه مورد بررسی و آمارگیری قرار گرفته و در کتاب تبعیت مختارانه ثبت شده است – در مورد اول یعنی درخواست پول بدون پرسش اولیه – نتیجه 0% در مقابل 40% روشی که در آن خیلی ساده دو درخواست مطرح می شد ! { به نظر شما} این آمار توهم است! اما نه واقعا {این روش} کارایی دارد، چرا خودتان را از آن محروم می کنید؟ با خواستن یک درخواست کوچک، شما 40% شانس دارید که با درخواست بزرگترتان موافقت شود. وقتی مقدمتا درخواستی نمی کنید ، شما هیچ شانسی ندارید! شخصا خیلی سریع انتخابم را کردم...

 

با این وجود در برخی از موقعیتها ، تکنیک" پا لای در" همیشه موثر نیست، و ترجیحا روش مخالف آن را انتخاب کرد: تکنیکی که به آن"در تو دماغ"[2] گفته می شود. در تکنیک "در تو دماغ" برعکس اول درخواست گرانترابتدا مطرح می شود که احتمالا رد می شود، سپس درخواست کوچکتر مطرح می شود (همان درخواستی که ما به دنبال آن هستیم). مثلا، درخواست قرض گرفتن ماشینی برای یک هفته از یک دوست، درخواستی که رد می شود، در ادامه از او درخواست می کنیم که ماشین را فقط دو روز قرض دهد؛ او بسیار راغبتر است که درخواست دوم را بپذیرد... این روش، روش تاثیر تضاد و تقابل است.[1]  شاید بتوان برای این اصطلاح ترجمه "جای پا از کردن " استفاده نمود هرچند که در بسیاری از موارد برابری نمی کنند.

در فارسی می توان گفت مرگ می دهد تا به تب راضی شود [2
Manipulation : la technique du « pied-dans-la-porte »


Le principe du « Pied-dans-la-porte » est très simple, et l’image est d’ailleurs suffisamment évocatrice… Imaginez un vendeur qui veut rentrer chez quelqu’un : il sonne à la porte, la personne entrouvre légèrement la porte, et au moment où elle voit le vendeur, elle veut refermer la porte ! Mais le vendeur vient simplement de glisser son pied, ce qui empêche la personne de refermer à clef. Et le vendeur peut alors commencer son baratin…

De façon plus générale, la technique du pied-dans-la-porte consiste à formuler une demande visiblement peu coûteuse qui sera vraisemblablement acceptée, suivie par une demande plus coûteuse. Évidemment, la seconde demande aura alors plus de chance d’être acceptée que si elle avait été placée directement et sans « préparation ». C’est un des effets du phénomène de l’engagement.

Un bon exemple de cette technique est celui du « groupe de fumeurs ». Il suffit d’imaginer un groupe de fumeurs à qui on demande d’arrêter de fumer deux jours, puis par la suite une semaine. Le taux de réponses positives pour la seconde proposition sera plus grande que si on avait directement demandé au groupe de ne plus fumer pendant une semaine. Ils se sentent engagés dans le processus. Il est plus facile de commencer petit, puis d’augmenter, que de placer tout de suite la barre trop haut…

D’une certaine, la technique du pied-dans-la-porte peut également marcher sur soi-même ! Par exemple, en se fixant de petits objectifs pour en atteindre de plus grands ! Si vous voulez atteindre un sommet, fixez-vous une première étape très modeste, puis une autre, puis une autre… Et progressez tranquillement sans stress. Tandis que si vous vous attaquez directement au sommet, vous risquez de vous décourager, et de ne même pas tenter…

Les applications de la technique du Pied-dans-la-porte sont multiples. Un autre bon exemple de cette forme de manipulation est celle du mendiant. Si quelqu’un demande une pièce de monnaie dans la rue afin de téléphoner, personne ne voudra la lui donner. Si par contre il demande quelque chose de « moins coûteux » tel que l’heure, tout le monde la lui donnera. Il suffit alors d’emboîter les deux : demander l’heure en premier, puis enchaîner en demander une pièce de monnaie. Cette expérience a été chiffrée, et rapportée dans le livre La soumission librement consentie : dans le premier cas – la demande la pièce sans question préalable – les résultats positifs étaient de 0% contre 40% par simple utilisation de cette double question ! Ces chiffres sont tout simplement hallucinants. Mais si ça marche, pourquoi vous en priver ? En faisant une petite demande, vous avez 40% de chance que la grosse demande suivante soit honorée. En ne faisant aucune demande préalable, vous n’avez…aucune chance ! Personnellement, le choix est vite fait…

Dans certaines situations cependant, la technique du « Pied-dans-la-porte » n’est pas toujours la plus adaptée, et il est préférable d’opter pour son opposée : la technique dite de la « Porte-au-nez ». La technique de la porte-au-nez consiste à l’inverse à faire demande très coûteuse, qui sera vraisemblablement refusée, suivi d’une demande moins coûteuse (celle que nous cherchons en réalité à atteindre). Par exemple, le fait de demander à emprunter une voiture une semaine à un ami – ce qu’il refuse – pour ensuite lui demander de l’emprunter deux jours ; il aura plus tendance à accepter la seconde proposition… C’est aussi ce que l’on nomme l’effet de contraste.


coacheloquence.com/manipulation-la-technique-du-pied-dans-la-


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۶ ، ۰۹:۱۴
شهلا دوستانی

 

این هم یک داروی خانگی برای پاهای ورم کرده


1.     پاهای ورم کرده گاهی از چاقی، حاملگی، ناراحتیهای قبل ازقاعدگی، در دوران قاعدگی، غذای بد و فشار خون ناشی می شود.

2.     امروز ما به شما یک درمان پیشنهاد می کنیم، چای جعفری شما را از این تورم خلاص می کند.جعفری برای مشکلات فشار خون و مشکلات دیورتیک {ماده ای که باعث ترشح ادرار می شود} مفید است.

3.     ازبرگ و ریشه جعفری تازه ارگانیک استفاده کنید. ابتدا یک دوم لیتر آب را بجوشانید، سپس جعفری را خورد کنید. پنج قاشق غذا خوری را به آب اضافه کنید و بگذارید کمی بجوشد. سرد که شد آن را از صافی بگذرانید.

4.     سه بار در روز از آن بنوشید و پس از چند روز دیگر مشکلی نخواهید داشت.

Image result for Voici un remède maison pour les jambes enflées


 

Voici un remède maison pour les jambes enflées


1.     Les jambes gonflées sont parfois causées par l’obésité, la grossesse, les SPM et le cycle menstruel, une mauvaise alimentation et une mauvaise circulation sanguine.

2.     Aujourd’hui nous vous proposons un remède, le thé de persil qui vous permet de vous débarrasser du gonflement. Le persil est bénéfique pour les problèmes de pression et les problèmes diurétiques.

3.     Utilisez du persil brut organique, incluent également les feuilles et les racines, et les graines aussi. D’abord, faites bouillir ½ litre d’eau, puis coupez le persil. Ajoutez 5 c. à s. de persil dans l’eau et laissez bouillir un peu plus. Laissez refroidir et filtrez.

4.     Buvez-le 3 fois par jour et après quelques jours, vous n’aurez plus aucun problème..

Par : Adama SARR  |27 Juil, 2017 à 15 :58 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۶ ، ۰۸:۰۵
شهلا دوستانی

تکنیک جدید  و "غیر عادی" برای مبارزه با استرس


1.     بنابر تحقیقات محققان آمریکایی،این تکنیک{جدید} بسیار آسان و موثر خواهد بود. این تحقیق جدید با همکاری روانشناسان دانشگاه ایالتی میشگان و داانشگاه میشگان (آمریکا) انجام گرفته است. این تحقیق شیوه جدید غلبه بر استرس و ناراحتی های روزمره را مشخص می کند.

2.     در این روش تنها کافی است فرد خود را به عنوان سوم شخص مفرد خطاب کند. محققان  اینگونه توضیح می دهند مثلا: " جان تصور کن که شما دارید قدم می زنید و تحت تاثیر رویدادی بسیار استرس آور واقع می شوید، ما دریافتیم برای آرام کردن احساساساتان بسیار موثر خواهد بود که از خود سوالاتی با ضمیر سوم شخص مفرد بپرسید:" چرا جان مضطرب است؟" و اینکار بسیار موثرتر از استفاده از ضمیر اول شخص است:" چرا من مضطربم؟" 

Une nouvelle technique « insolite » pour lutter contre le stress

   Image result for ‫تکنیک جدید  و "غیر عادی" برای مبارزه با استرس‬‎

1.     D’après des chercheurs américains, cette technique toute simple serait efficace. Cette nouvelle étude a été menée conjointement par des psychologues de la Michigan State University et de la University ofMichigan (aux États-Unis). Il s’agissait de déterminer une nouvelle manière de vaincre le stress et l’énervement au quotidien.

2.     Il suffirait tout simplement de se parler à la troisième personne du singulier. Exemple :  « imaginons que vous vous prénommez John et que vous subissez un épisode de stress intense, expliquent les chercheurs.Pour apaiser vos émotions, nous avons découvert qu’il était plus efficace de vous poser des questions à la troisième personne du singulier (« Pourquoi John est-il stressé ») plutôt qu’à la première personne du singulier (« Pourquoi suis-je stressé ?»). »Par: Adama SARR  |31 Juil, 2017 à 12:54 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۶ ، ۰۸:۳۳
شهلا دوستانی

 

     داستان بسیار آموزنده یک دزدی مسلحانه

 

1.     طی یک دزدی در گوانجو در کشور چین، دزد بانک فریاد زد:

2.     " تکان نخورید، پول به دولت تعلق دارد و زندگی شما متعلق به خودتان است." 

3.     همه به آرامی روی زمین خوابیدند. به این می گویند" ذهن متوجه تغییرات است"، تغییر دادن شیوه سنتی اندیشیدن.

4.     زنی روی میزی شروع به حرکات تحریک آمیزکرد ، مرد سرش فریاد زد:" خواهش می کنم، مودب باشید، این یک دزدی است و نه یک تعرض ناموسی!"

5.     به این می گویند:" حرفه ای بودن"، تمرکز محض روی کاری که می خواهی انجام بدهی.

6.     وقتی دزدان بانک به منزلشان برگشتند، دزد جوانتر ( لیسانسیه  MBA) به دزد مسن تر( که فقط تحصیلات ابتدایی را به پایان برده بود)  گفت:" برادر بزرگ، پولهایمان را بشماریم  ببینیم چقدر است."

7.     دزد بزرگتر این پیشنهاد را رد کرد و گفت:" تو خیلی ساده ای، آنقدر پوله که ما باید وقت زیادی برای شمردن همه اش بگذاریم، امشب ، اخبار شب تلویزیون ما را با خبر می کند..."

8.     به این می گویند:" تجربه" اهمیتش از مدرک کاغذی بسیار بیشتر است !

9.     بعد از اینکه دزدان از بانک رفتند، مدیر بانک به سرعت دستور داد پلیس را خبر کنند. اما ناظر به او گفت:" صبر کنید، ده ملیون دلار از بانک برای خودمان برداریم،  بعلاوه آن 70 ملیون دلار که از بانک اختلاس کردیم."

10.                  این را می گویند " سوار شدن بر موج" تغییر یک جریان نامطلوب به یک جریان مطلوب.

11.                  ناظر گفت:" خیلی خوبه اگر هر ماه یک دزدی داشته باشیم."

12.                  این را می گویند:" بر طرف کردن نارا حتی" خوشبختی فردی بسیار مهمتر ازشغل آنهاست." 

L’histoire d’un braquage très instructif        Image result for ‫داستان بسیار آموزنده یک دزدی مسلحانه‬‎

 

1.     Au cours d’un braquage à Guangzhou, en Chine, le voleur de banque a crié :

2.     « Ne bougez pas. L’argent appartient à l’Etat. Votre vie vous appartient » .

3.     Tout le monde dans la banque se coucha tranquillement au sol. C’est ce qu’on appelle «Mind Concept Changing », changer la façon traditionnelle de penser.

4.     Une femme se trouvant sur la table adopta une attitude provocante, le voleur lui cria: «S’il vous plaît, soyez civilisée, c’est un vol et pas un viol! »

5.     C’est ce qu’on appelle «Être professionnel », se concentrer uniquement sur ce que vous avez à faire!

6.     Quand les voleurs de banque sont rentrés chez eux, le jeune voleur (diplomé MBA) a dit a son aîné (qui a seulement terminé le CM1 à l’école primaire): « Grand frère, nous allons compter pour voir notre pactole.        

7.     Le voleur âgé réfuta et dit: «Tu es très stupide, il y a tellement d’argent qu’il nous faudra beaucoup de temps pour tout compter. Ce soir, le journal télévisé nous le fera savoir ..! »

8.     C’est ce qu’on appelle «Expérience». Aujourd’hui, l’expérience est plus importante que les qualifications de papier!

9.     Après le passage des voleurs, le directeur de la banque ordonna d’appeler rapidement la police. Mais son superviseur lui dit: «Attendez, Prenons 10 millions de dollars à la banque pour nous-mêmes en plus des 70 millions de dollars que nous avons déjà détourné de la banque ».

10.                        C’est ce qu’on appelle «Surfer sur la vague. » Convertir une situation défavorable à votre avantage!

11.                        Le superviseur dit: «Ce serait très bon si il y a un vol tous les mois. »

12.                        " C’est ce qu’on appelle « Tuer l’ennui . » Le bonheur personnel est plus important que votre travail.

13.                        Le lendemain, les nouvelles ont rapporté que 100 millions de dollars a été prise à la banque. Les voleurs ont compté, encore et encore, mais ils ne pouvaient compter que 20 millions de dollars. Les voleurs étaient très furieux et se sont plaints: «Nous avons risqué nos vies et n’avons pris 20 millions de dollars. Le directeur de la banque a pris 80 millions de dollars d’un claquement de doigts. On dirait qu’il est préférable d’être éduqués que d’être un voleur..! »

14.                        C’est ce qu’on appelle «La Connaissance vaux de l’or! »

15.                        Le directeur de la banque était souriant et heureux, car ses pertes sur le marché d’actions sont désormais couverts par ce vol.

16.                        C’est ce qu’on appelle «Saisir l’opportunité, Oser prendre des risques! »


Par: DIOUF  |16 Avr, 2015 à 21:03  

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مرداد ۹۶ ، ۰۷:۵۵
شهلا دوستانی

حکیم وعقرب

 

 

1.     حکیمی عقربی را دید که در حال غرق شدن در آب است، تصمیم گرفت او را از آب بیرون بکشد اما در حال بیرون کشیدن عقرب او را نیش زد.

 

2.     درد شدید باعث شد که حکیم آن را رها کند و عقرب برای بار دوم در آب افتاد.بار دیگر او تلاش کرد که حیوان رابیرون بیاورد دوباره حیوان او را نیش زد. کسی که شاهد ماجرا بود مرد حکیم را سرزنش کرد و به او گفت: «ببخشید، ولی شما سمج هستید! متوجه نمی شوید که هر باری که تلاش می کنید او را بگیرید او شما را نیش می زند؟»

 

3.     حکیم پاسخ داد :« طبیعت عقرب نیش زدن است، و این تغییر ناپذیر است و طبیعت من کمک کردن است.» سپس به کمک برگی او را از غرق شدن نجات داد. سپس گفت:« اگر کسی به تو آسیبی رساند طبیعت خود را تغییر نده؛ فقط جنبه احتیاط را رعایت کن. عده ای به دنبال خوشبختی هستند و عده ای دیگر آن را می آفرینند. وقتی زندگی هزار دلیل برای گریه کردن به تو نشان داد تو برای او هزار دلیل برای خندیدن  بیاور. ذهنت را بیشتر مشغول باطن خودت کن تا اعتبارت ، زیرا باطنت آن است که تو هستی ، و اعتبارت آنست که دیگران در باره تو می اندیشند... اما آنچه که دیگران در باره تو می اندیشند ... مشکل خودشان است." کمک کن ، ببخش ، اما بدون اینکه از خودت دور شوی. با در نظر داشتن ارزش خود و عشقی که در قلب داری، مراقب دیگران باش همانگونه که مراقب خودت هستی .


Le Maître et le Scorpion                   

 

1.      Un maître voyant un scorpion se noyer, décida de le tirer de l'eau mais lorsqu'il le fit, le scorpion le piqua.

2.     Par l'effet de la douleur, le maître lâcha l'animal et celui-ci tomba à l'eau une seconde fois. Il tenta de le tirer à nouveau et l'animal le piqua encore. Quelqu'un qui était en train d'observer se rapprocha et lui dit :« Excusez-moi, mais vous êtes têtu ! Ne comprenez vous pas qu'à chaque fois que vous tenterez de le tirer de l'eau il vous piquera ? »

3.     Le maître répliqua : « La nature du scorpion est de piquer, et cela ne va pas changer la mienne qui est d'aider. » Alors, à l'aide d'une feuille, il tira le scorpion de l'eau et le sauva de la noyade. Puis il dit: « Ne change pas ta nature si quelqu'un te fait mal, prends juste des précautions. Les uns poursuivent le bonheur, les autres le créent. Quand la vie te présente mille raisons de pleurer, montre-lui que tu as mille raisons pour sourire. Préoccupe-toi plus de ta conscience que de ta réputation. Parce que ta conscience est ce que tu es, et ta réputation c'est ce que les autres pensent de toi... Et ce que les autres pensent de toi...c'est leur problème." Aider, donner, oui mais sans s'abandonner. Prendre soin des autres tout en prenant soin de soi. Au regard de nos valeurs et de l'amour que nous portons en nos cœurs.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مرداد ۹۶ ، ۲۰:۴۳
شهلا دوستانی