مطالب آموزنده فرانسه فارسی

داستان و مقالات آموزنده به زبان فارسی و فرانسه

مطالب آموزنده فرانسه فارسی

داستان و مقالات آموزنده به زبان فارسی و فرانسه

در این سایت ترجمه حکایت ها و مقالاتی راجع به سلامتی و ورزش و یا زبان از فرانسه و گاهی انگلیسی آورده می شود . در مواردی اصل متن نیز ارائه می شود تا دانشجویان بتوانند متونی را به صورت ترجمه مقابله ای داشته باشند.

طبقه بندی موضوعی

 

Le sage et le scorpion

Un Sage voyant un scorpion se noyer, décida de le tirer de l'eau mais lorsqu'il le fit, le scorpion le piqua.

      Par l'effet de la douleur, le Sage lâcha l'animal et celui-ci tomba à l'eau une seconde fois. Il tenta de le tirer à nouveau et l'animal le piqua encore. Quelqu'un qui était en train d'observer se rapprocha et lui dit :« Excusez-moi, mais vous êtes têtu ! Ne comprenez vous pas qu'à chaque fois que vous tenterez de le tirer de l'eau il vous piquera ? »

      Le Sage répliqua : « La nature du scorpion est de piquer, et cela ne va pas changer la mienne qui est d'aider. » Alors, à l'aide d'une feuille, il tira le scorpion de l'eau et le sauva de la noyade. Puis il dit: « Ne change pas ta nature si quelqu'un te fait mal, prends juste des précautions. Les uns poursuivent le bonheur, les autres le créent. Quand la vie te présente mille raisons de pleurer, montre-lui que tu as mille raisons pour sourire. Préoccupe-toi plus de ta conscience que de ta réputation. Parce que ta conscience est ce que tu es, et ta réputation c'est ce que les autres pensent de toi... Et ce que les autres pensent de toi...c'est leur problème." Aider, donner, oui mais sans s'abandonner. Prendre soin des autres tout en prenant soin de soi. Au regard de nos valeurs et de l'amour que nous portons en nos coeurs.

 

 

 

حکیم و عقرب

حکیمی عقربی را در حال غرق شدن در آب دید ، تصمیم گرفت او را از آب بیرون بکشد اما در حال بیرون کشیدن عقرب او را نیش زد.

درد شدید باعث شد که حکیم آن را رها کند و عقرب برای بار دوم در آب افتاد.بار دیگر او تلاش کرد که حیوان رابیرون بیاورد دوباره حیوان او را نیش زد. کسی که شاهد ماجرا بود مرد حکیم را سرزنش کرد و به او گفت: «ببخشید، ولی شما سمج هستید! متوجه نشدید هر باری که تلاش می کنید او را بگیرید او شما را نیش می زند؟»

حکیم پاسخ داد :« طبیعت عقرب نیش زدن است، و این تغییر ناپذیر است و طبیعت من کمک کردن است.» سپس به کمک برگی او را از غرق شدن نجات داد. سپس گفت:« اگر کسی به تو آسیبی رساند طبیعت خود را تغییر نده؛ فقط جنبه احتیاط را رعایت کن. عده ای به دنبال خوشبختی هستند و عده ای دیگر آن را می آفرینند. وقتی زندگی هزار دلیل برای گریه کردن به تو نشان داد تو برای او هزار دلیل برای خندیدن  بیاور. ذهنت را بیشتر مشغول باطن خودت کن تا اعتبارت  ، زیرا باطنت آن است که تو هستی ، و اعتبارت آنست که دیگران در باره تو می اندیشند... آما آنچه که دیگران در باره تو می اندیشند ... مشکل خودشان است." کمک کن ، ببخش ، بله بدون اینکه از خودت دور شوی. مراقب دیگران باش همانگونه که مراقب خودت هستی با در نظر گرفتن ارزش خودمان و عشقی که در قلبمان داریم.