مطالب آموزنده فرانسه فارسی

داستان و مقالات آموزنده به زبان فارسی و فرانسه

مطالب آموزنده فرانسه فارسی

داستان و مقالات آموزنده به زبان فارسی و فرانسه

در این سایت ترجمه حکایت ها و مقالاتی راجع به سلامتی و ورزش و یا زبان از فرانسه و گاهی انگلیسی آورده می شود . در مواردی اصل متن نیز ارائه می شود تا دانشجویان بتوانند متونی را به صورت ترجمه مقابله ای داشته باشند.

طبقه بندی موضوعی

۴ مطلب با موضوع «زبان» ثبت شده است

 

«Tous»یا «tout» دیگر اشتباه نکنیم

 

کدامیک را بکار ببریم « Tous » یا  « tout »؟ این دو کلمه ی هم آوا مکارتر  از آن هستند که به نظر می آیند. چگونه این دو را با هم اشتباه نکنیم ؟ فیگارو این مطلب را برای شما روشن می کند.

{به این جملات توجه کنید}:

«Ils sont tous absents»,همه ی آنها غایب هستند          

«c'est le tout premier»,این برای اولین بار است         

«Je ne t'ai pas tout dit»…من همه چیز را به تو نگفتم     

بد اقبال کسی که در استفاده درست از این دو کلمه «tous»  و «tout»  به اشتباه بیافتد. اما اگر کسی قوانین گرامری این دو لغت را بداند تمیز آنها از هم  و کاربرد درست آنها برایش آسان خواهد بود.

 ● «Tout»

این کلمه وقتی در مقابل صفت، قید یا عبارت قیدی قرار بگیرد قید است . وقتی این کلمه جایگزین "کاملا، به طور کلی و یا کلا" " complètement, entièrement, tout à fait "  می شود باید احتیاط کرد. ظاهر قید«Tout» ثابت است. و به همین خاطر در هنگامی که برای مونث بکار می رود "e" نمی گیرد لذا  کسی نمی گوید: «elle est toute étonnée» و می گویند:

Elle est tout étonné                                          او کاملا متعجب است    

اگر صفت مونثی که در پی آن می آید با یک حرف بیصدا یا «h» اسپیره شروع شود ، آنگاه این  قید با صفت مطابقت می کند {و در انتهایش  "e" می گیرد} مانند:

 

Elle est toute belle                                                                  او کاملا زیبا است                  

Elle est toute hérissée                                                 او کاملا برافروخته بود          

وقتی«Tout» با یک عامل تعیین کننده "[1] déterminant " یا نام و یا ضمیر می آید می تواند صفت یا عامل تعیین کننده شود. در این صورت این کلمه با جنس و تعداد مطابقت پیدا می کند.در مثال زیر همراه یک  تعیین کننده آمده:

من به او همه ی افکارم را خواهم گفت                                                   «Je lui dirai toute ma pensée»

در مثال زیر همراه یک نام آمده است:

«En toute situation, tu peux m'appeler»                     . در هر موقعیتی، می توانی با من تماس بگیری.    

«Tout» در برخی از اصطلاحات با جنسیت و تعداد تطابق پیدا می کند مانند:

A tous égards                                            در همه ی جهات       

À toutes jambes                                           با سرعت تمام       

در مثال زیر  همراه یک ضمیر آمده است:

Nous sympathiserons avec tous ceux qui le veulent

ما با همه ی کسانی که آنرا بخواهند همدردی می کنیم {  با ضمیر تطابق یافته است}.

و بالاخره«Tout» "همه" می تواند جایگاه ضمیر را هم بگیرد.اگر ضمیر مفرد باشد «Tout» در مورد جنسیت بدون تغییر می ماند زیرا مرجع ضمیر ندارد.مثال:

Tout ce qu'il m'a dit m'a fait très plaisir                  همه ی آنچه را که به من گفت برایم لذت بخش بود    

Je voudrais tout manger                                                          می خواهم همه را بخورم                                                                                                                                     .

بر عکس اگر جمع باشد، به واسطه جنسیت و یا مرجع ضمیر تغییر می کند. مثال:

Il a discuté avec Lola, Laurie et Julia. Toutes ont voulu le revoir

او با لولا، لوری و جولیا بحث کرد، همه آنها می خواستند او را ببینند.

Camille ne peut pas aller à ses rendez-vous. Elle doit tous les annuler.

کامیلی نمی توانست سر قرارهایش برود. او باید همه ی آنها را لغو کند.

·        پس چه وقت واژه سرکش «tous» بکار می رود؟

ما وقتی «tous» "همه" را می نویسیم که پس از یک واژه جمع بیاید یا هنگامیکه مرجع ضمیرش یک واژه جمع باشد. مثال:

Il a vu tous ses films. Ils sont tous géniaux

او همه ی فیلم ها را دید. همه ی آنها جدید بودند.

 

زیاد پیچیده نیست! «Tous» "همه" اشاره به چند واحد دارد. پس می تواند نماینده چند گروه انسان، حیوان و یا شی باشد.

·        ویژگی ظریف «touts»:

«touts»"همه چیز" معنای "چند مجموعه" را به خود می گیرد. «tout» مفهوم  یک کل  را می دهد، ولی می توان چند مجموعه نیز داشت، در این صورت آن را به صورت جمع می نویسیم«touts». اثبات این مطلب را ژولرومن با این مثال می آورد:

«(Il) avait envie de penser à lui-même et à son existence comme à des touts.»

" او می خواست به خودش و وجودش بعنوان یک کل {کلی که از چند مجموعه تشکیل شده} فکر کند.«Tous», «tout» : ne faites plus la faute !

ORTHOGRAPHE - « Tous » ou « tout » ? Ces deux homonymes sont bien plus sournois qu'il n'y paraît. Comment ne plus se tromper ? Le Figaro vous éclaire.

«Ils sont tous absents», «c'est le tout premier», «je ne t'ai pas tout dit»… Malheureux sont ceux qui confondent le bon usage de «tous» et de «tout». Il est pourtant aisé de les différencier et de bien en user… Si l'on connaît leurs règles grammaticale.

«Tout»

«Tout» est adverbe lorsqu'il se place devant un adjectif, un adverbe ou une locution adverbiale. S'il peut être remplacé par «complètement, entièrement, tout à fait», prudence! L'adverbe «tout» restera invariable. Ainsi, on ne dira pas «elle est toute étonnée» mais bien «elle est tout étonnée». Or, si l'adjectif féminin qui suit commence par une consonne ou un «h» aspiré, l'accord se fait. Exemple: «Elle est toute belle», «Elle est toute hérissée.»

«Tout» peut aussi, lorsqu'il se rapporte à un déterminant, un nom ou un pronom, être adjectif ou déterminant. Dans ces cas-là, il s'accorde en genre et en nombre.

Exemple avec un autre déterminant: «Je lui dirai toute ma pensée».

Exemple avec un nom: «En toute situation, tu peux m'appeler».

«Tout» sera au pluriel devant un nom dans quelques cas d'expressions figées, exemple: «A tous égards», «à toutes jambes».

 

Exemple avec un pronom: «Nous sympathiserons avec tous ceux qui le veulent».

«Tout» peut enfin occuper le poste de pronom. S'il est au singulier, «tout» restera invariable en genre car il n'a pas d'antécédent. Exemple: «Tout ce qu'il m'a dit m'a fait très plaisir», «je voudrais tout manger». S'il est au pluriel en revanche, il variera en genre avec son antécédent.

Quelques exemples: «Il a discuté avec Lola, Laurie et Julia. Toutes ont voulu le revoir», «Camille ne peut pas aller à ses rendez-vous. Elle doit tous les annuler».

Alors quand diable employer «tous»?

On écrira «tous» s'il est suivi d'un pluriel ou lorsque son antécédent exprime une pluralité. Exemple: «Il a vu tous ses films. Ils sont tous géniaux». Ce n'est pas plus compliqué! «Tous» se réfère à plusieurs unités. Il peut alors représenter un groupe de personnes, d'animaux ou de choses.

● Une petite particularité: «touts»

«Touts» prend le sens de «plusieurs ensembles». Un «tout» étant un ensemble, il  peut donc y avoir plusieurs ensembles. On écrira alors des «touts»! La preuve avec Jules Romains: «(Il) avait envie de penser à lui-même et à son existence comme à des touts.»[1]  حرف تعریفی است که به نوعی کلمه بعد از خودر مشخص می کند مانند:un , une, du, de la ,ma, ta ,ce, cette ,quel, quelle, autre, certain   و غیره

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ شهریور ۹۶ ، ۰۸:۲۷
شهلا دوستانی

وزن و اندازه


1.     یک متر

2.     ابعاد این طبقه چقدر است؟ بزرگی آن چقدر است؟

3.     اندازه طبقه می شود

4.     یک متر درازا آن – طول آن یک متر  

5.     35 سانتیمتر پهنای آن – عرض آن 35 سانتیمتر

6.     1.70 بلندای آن – ارتفاع آن 1.70

7.     اندازه این اتاق 3 در 4 است.

8.     این الوار چوب یک متر ضخامت دارد

9.     عمق استخر چقدر است؟ استخر چقدر عمق دارد؟ آن دومتر عمق دارد.

10.                        فاصله ما تا دیژون چقدر است؟ ما در 50 کیاومتری دیژون هستیم.

11.                        وزن این ساک چقدر است؟ وزنش چقدر است؟ آن 10 کیلو وزن دارد.

12.                        زمین یک هکتار است=  10000 ( متر مربع.) کنجایش این مخزن 50 (متر مکعب) است.

13.                        مساحت اطاق چقدر است؟ مساحت اطاق 18 متر مربع است
 

Poids et Mesures

 

1.     un mètre

2.     Quelles sont les dimensions de l’étagère? Elle est grande comment?

3.     L’étagère mesure / fait:

4.     1 m de long – elle a 1 m de longueur

5.     35 cm de large – elle a 35 cm de largeur

6.     1,70 m de haut – elle a 1,70 de hauteur

7.     La chambre fait 3 m sur 4.

8.     Cette planche de bois fait / a 1 m d’épaisseur.

9.     “Quelle est la profondeur de la piscine? Elle est profonde?” “Elle fait 2 mètres de profondeur.”

10.                        “À quelle distance sommes-nous de Dijon ?” “Nous sommes à 50 kilomètres de Dijon.”

11.                        “Combien pèse ce sac? Quel est son poids?” “Il pèse / fait 10 kilos.”

12.                        Le terrain fait un hectare = 10 000 m² (mètres carrés). Ce conteneur fait 50 m³ (mètres cubes).

13.                        “Quelle est la surface de la pièce?” “Cette pièce a une superficie de 18 m². 

اصطلاحات مجازی

Related image


14 – من ماجرا را در دو کلمه تعریف می کنم.(= خلاصه)

15- مایکل مسائل را پیچیده می کند – بیخودی پیچیده اش می کند.

16- مشکلات زیاد " تا سه نشه بازی نشه"

17- لیز خودش را فدا کرده- فدایی خانواده- همه کار برای خانواده اش می کند.

18- ژاک اشتهای خوبی دارد- او به اندازه چهار نفر می خورد.

19- آنی دوست دارد در خط سرعت زندگی کند( سریع) تا استراحت کند.

20- حدس بزن کی را در تئاتر دیدم- یک در هزار هم نمی توانی-(= هرگز نمی توانی حدس بزنی)Quelques Expressions Imagées

 

14  – Je vais raconter l’histoire en deux mots. ( = brièvement)

15  – Michel complique les choses, il coupe toujours les cheveux en quatre.

16-  problème, car “jamais deux sans trois”!

17 – Lise se met en quatre, se coupe en quatre pour sa famille: elle fait tout pour sa famille.

18 – Jacques a très bon appétit, il mange comme quatre.

19 – Annie préfère vivre à cent à l’heure ( = intensément) que de se reposer.

20 – Devine qui j’ai vu au théâtre: je te donne en mille! ( = tu ne trouveras jamais).

21 – En attendant son fils, le père marche de long en large, il fait les cents pas devant le lycée.

22 – Dans cette situation, il y a deux poids, deux mesures ( = la justice n’est pas égale pour tout

le monde, elle n’est pas objective).Vocabulaire progressif  CLE

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۶ ، ۰۹:۰۰
شهلا دوستانی


Image result for multiplication chart

Les mesures – Les quantités

اندازه ها و مقدارها

 

2, 4, 6 … sont des chiffres pairs _ 1, 3, 5 … sont des chiffres Impaires.

عددهای 2، 4، 6، زوج و... هستند عددهای 1، 3، 5، ...فرد هستند.


   .157est nombres à trois chiffre    


      عدد 157 سه رقم دارد.

On peut écrire un nombre en chiffres ou en lettres.

می توان عدد را با رقم و با حروف نوشت.

160 est un chiffre rond, 158.5 est un chiffre exact.

160 یک عدد گرد شده است ، 158.5 یک عدد دقیق است.  

Vous êtes combien ? (= combien de personnes)

شما چند تایید؟(= چند نفر هستید؟)

7+6 ça fait combien ? Ça fait   13

7+6 چقدرمی شود؟ می شود  13

Nous sommes quatre.

ما چهار نفر هستیم.

                                                                 

Le garçon de café calcule= compte facilement de tête(= mentalement, sans calculette), il fait ses calculs de tête.

 پسر در کافی شاپ حساب کرد= به راحتی از حفظ حساب کرد(=با ذهنش، بدون ماشین حساب) او با ذهنش حساب می کند .

                                                                                         

Comme il est bon en calcul mental. Il ne Fait pas souvent d’erreur de calcul.

چقدر خوب او با ذهنش حساب می کند. او اغلب در حساب کردن اشتباه نمی کند.                                                          .

Il fait le total =la somme des boissons.

 او مجموع را حساب کرد= مبلغ نوشیدنی ها                                           

Le tout= le montant s’élève à 8.54.

همه= مبلغ کل به  8.54 یورو می رسد.                                                                        

Jules fait ses comptes régulièrement (= il vérifie son budget).

ژول حسابش را به طور منظم دارد.                                                                                                       

Les quatre opérations : combien font …? 

چهار عمل اصلی: چقدر می شود؟                                                                              

L’addition      2+4=6      (2 plus 4 égales 6)      (additionner)

جمع: 2+4=6 ( 2به اضافه4 می شود )  (جمع کردن)                                                      

La soustraction  7-5= 2  (7 moins 5 égale 2)   (soustraire)

           تفریق:7-5=2 (7 منهای 5 می شود 2) ( تفریق کردن)                                         

La multiplication 6×8=48 (6 multiplié par 8 égale 48) (multiplier)

             ضرب 6×8=48 (6 ضربدر 8 می شود48) (ضرب کردن)

La division 12÷6=2 (12 divisé par 6 égale 2)   (diviser)

تثسیم: 12÷6=2 12 تقسیم بر 6 می شود2) (تقسیم کردن)       

La moitiée 1/2 , le tiers 1/3, le quart 1/4 , le cinquième 1/5 ,  le dixième 1/10 , etc… sont des fractions.

نصف ½ ، ثلث1/3 ، ربع 1/4 ،خمس1/5، یکدهم1/10و غیره کسر خوانده می شود.

Le nombre de publication a doublé, triplé, quadruplé.

تعداد نشر دو برابر ، سه برابر، چهار برابر شد.                

Le pourcentage de publication a augmenté, il y a 3% (trois pour cent) de publications en plus.

درصد نشر بالا رفت، نشر سه درصد افزایش یافت.                                                                                          

Quand on fait une recette de cuisine, il faut respecter les proportions (= la quantité relative de chaque ingrédient)

وقتی از روری دستورالعمل آشپزی می کنیم، باید اندازه ها را رعایت کنیم.(=مقدار مربوط به هر ماده)              

Le temps de cuisson est proportionnel  à la taille du plat(= plus le plat est grand, plus le temps du cuisson est long).

زمان پخت بستگی به مقدار غذا دارد.(هر چه مقدار غذا بیشتر باشد زمان پخت طولانی تر است.)         

Si tu achètes 10£ de tickets bus un mois et 6£ suivant. Fais la moyenne de tes achats : tu dépenses en moyennes 8£ par mois de tickets.

اگر یک ماه ده یورو بلیت اتوبوس بخرید و ماه بعد شش یورو، شما درماه به طور متوسط هشت یورو بلیت می خرید.                  

                                                                                                     

 

  

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۶ ، ۲۱:۴۱
شهلا دوستانی

نگارش پایان نامه

راهنمای کاربردی برای دانشجویان

 

پیشگفتار

 

 

-          این جزوه راهنمای کاملی در کار نگارش پایان نامه نیست ، اما هدفش  جمع آوری رهنمودهای مرتب شده ای است که  کار نگارش پایان نامه را به خصوص برای رشته های زبان فرانسه  قدری سهل تر نماید و شما را از پاره  ای از اشتباهاتی رایج  باز دارد.

-          این راهنما در نگارش از منابع متعددی بهره مند شده است که نام مهمترین آنها در پا نویس آورده شده است و بقیه در آخر ذکر گردیده است.[1]

 [1] . Le petit guide à l’usage du rédacteur d’un mémoire ou d’un rapport de stage

(1999), Université Charles de Gaulle, Lille III, UFR de Mathématiques,

Sciences Economiques et Sociales.

2. Guide de rédaction d’un mémoire de maîtrise (2000), Université de Tunis,

Institut Supérieur de Gestion.

Guide rédaction mémoire - Unil

www.unil.ch/.../Guide_redactio...University of Lausanne

 

 

 

 1. I.                   توصیه ای چند برای قبل از نگارش

 

1)    توصیه های کوچک و اشتباهاتی که می بایست از آن اجتناب کرد:

 

هدف از پایان نامه آشنا کردن دانشجویان با دشواریهای بررسی و نگارش یک موضوع علمی است. تعداد صفحات پایان نامه بین 60 تا 100 صفحه است( البته بدون در نظر گرفتن تعداد صفحات کتابنامه و ملحقات).   پایان نامه باید خصوصیات علمی داشته باشد به این معنا که باید  بر اساس تئوری و روش شناسی معینن  نوشته شده باشد.

یکی از اولین موضوعات مهم، شناختن مخاطب است، مخاطب  شما چه کسانی هستند؟ مسلما مخاطب شما توده ای از مردم شهر نیستند. در واقع پایان نامه ها می توانند مورد استفاده آموزشی تعدادی از استادان قراار گیرند که خواندن آن را به دانشجویان خود پیشنهاد می کنند. به همین دلیل بهتر است از زبان خاصی که تعداد اندکی از آن استفاده می کنند ( مثلا شما و هم دوره ای های شما) اجتناب کنید، وقت بگذارید و مطالب را خوب شرح دهید، از جدول و شمای کلی بهره ببرید، اغلب، داده ها کمتر منظور را به تنهایی می رسانند. هدف شما ارتباط برقرارکردن بین کارتان و تمام کسانی است که علاقمند مطالعه آن هستند می باشد..  مقصود نوشتن به گونه ای است که افراد زیادی پیام شما را دریافت کنند. بنابراین می بایست در کار خود روشن ، دقیق و موجز باشید.

 

از جمله های طولانی و پیچیده ، عبارات کلیشه ای تو خالی و زوائد و ضمایم غیر ضروری اجتناب کنید. متن خود را مملو از نقل قول های دیگران نکنید و از   قضاوت و ایجاد تردید در ارزش ها نیز اجتناب کنید. و به قولیی امتیاز کارهای علمی در زیبایی آن نیست بلکه در بنیادی بودن آن هاست. مسلما کار دشواری در پیشش روست(تفاوت بین دانستن موضوعی علمی و اشاعه آن).

 

 

توجه : نگارنده باید بتواند  تمام آنچه را که نوشته توضیح دهد. بنابراین از آوردن مطلبی بر گرفته از کتاب  بدون آگاهی کامل از آن  خودداری کنید.

تمام نظرات می بایست در کمال دقت مدلل باشند.

پایان نامه مقدمه ای در کار  پژوهش است و نیازمند دست آورد شحصی است. بنابراین شما باید کاری مفهومی و نه صرفا گرد آوری شده را محقق کنید. این کار باید به شما کمک کند که ذهن انتقادی و تحلیلی بدستت بیاورید.  توجه کنید پایان نامه ای که  منعکس کننده خوب از موضوعی خوب باشد (مثلا بررسی موضوعی که  بهه دانش و مطلبی بحث برانگیز و جالب اشاره داشته باشد ) می تواند جایگاه خوبی پیدا کند.

به املای لغات توجه کنید! متن خود را به نفر سومی برای خواندن بدهید، به این ترتیب اصلاح عینی تری انجام می گیرد.

به مطابقت زمان ها در بطن پایان نامه توجه داشته باشید.

حلقه های ارتباطی بین بخش های مختلف پایان نامه قرار دهید. بخش ها می بایست ارتباطی طبیعی با هم  داشته باشند.

تمام نمایه ها/شکل ها باید توضیح داشته باشد و مرجع  آن ها ذکر شود. این توضیحات باید آنقدر روشن باشد که مطلب را کاملا قابل فهم کند. توضیحات باید خواندن تابلو ها / نمایه ها را ساده کند و خواننده را بی نیازبه مراجعه به متن اصلی نماید. هر ردیف جدول و هر بازوی محور می بایست با توضیحات اصطلاحات واحد، بکار گرفته شده، همراه باشد. هر سمبلی باید همراه با توضیح باشد.

2)    پایان نامه را با بکارگیری کدام ضمیر بنویسیم : « je », « nous », « on »

استفاده از ضمیر "من" (je)   ممکن است مدعی گرایانه و خود محور به نظر رسد، از طرفی این خطر را به دنبال دارد که گویی شما ایده هایی رابه خود نسبت می دهید که متعلق به شما نیست و یا تلاش هایی را که پیش از شما انجام گرفته است را به خود نسبت می دهید.

از بکار بردن ضمیر اول شخص جمع نیز "ما" (nous) عموما امتناع می شود.

ضمیر خنثی  غیر شخصی (on) نیز مبهم است و ممکن است خواننده را خسته کند .

بنابراین تا آنجا که ممکن است باید از بکار گیری این ضمایر(le « je », le « nous » et le « on ») خودداری کرد.

      توجه داشته باشید که اگر کاربرد این  ضمایردر حد اعتدال به جهت (روشن کردن) پاراگراف باشد، قابل قبول است.

پس چه باید  کرد ؟ در واقع، پیشنهاد می شود که به دنبال سوژه واقعی باشید و جمله را به آن ارجاع دهید. این کار تنها با به دست آوردن دقت انجام می گیرد .و باعث مشخص نمودن افکار می شود. مثال:

 

« Nous avons fixé la vitesse de course à 12 km/h… »

ما سرعت را روی 12 کیلومتر بر ساعت تنظیم کردیم. (نادرست)

 

« La vitesse de course a été fixée à 12 km/h… »

 

سرعت روی 12 کیلومتر بر ساعت تنظیم شد.

 

 

البته در بخشهایی از مقدمه و نتیجه گیری نگارنده ناچار است از این ضمایر استفاده کند . ازمیان کارهای مطالعه شده به نظر می رسد که در اغلب موارد نگارنده ها  ترجیح می دهند که ازضمیر اول شخص جمع استفاده کنند:

 

Nous avons voulu rechercher si la traduction de la littérature de jeunesse est différente de celle de la littérature pour adultes.[1]

 1. (ibid.)

.{...}Dans le deuxième chapitre, nous avons examiné le roman pour adultes de

 

3)    تعیین موضوع تحقیق

 

 

انتخاب موضوع تحقیق اولین قدم اساسی در کار پایان نامه است. تعیین موضوع بستگی به چند عامل دارد: 

علاقه نگارنده

 خوانش قبلی

اهداف حرفه ای

گفت وگو با مدرسین

گفت کو با دانشجویانی که پایان نامه نوشته اند

 

قبل از آغاز کردن کار،برای محدود کردن حد و مرز تحقیق می بایست سوالات دیگری نیز مطرح نمود :

آیا این موضوع در ارتباط با یک نیاز است؟

آیا منابع خواندنی تحقیق کافی است؟( منابع می بایست قابل دسترسی و قابل طرح باشند.)

روش تحقیق مورد نظر آیا مطابق با توانایی های فرد است ؟( باید بر روش مورد استفاده تسلط داشت.)

آیا در مدت تعین شده می توان آن را بررسی کرد؟

چه نتایجی از این تحقیق انتظار می رود؟

با چه کسی می توان کار را به انجام رساند؟ 

پس نباید برای موضوعی به ظاهر جالب قبل ازسنجش امکانات تحقق و قبل از تعیین حد ومرزآن در  سوال کلی اقدام نمایید. و بجاست که برای موضوع مورد نظر اطلاعات  کافی کسب کنید و با افراد مطلع مشورت نمایید.

 هنگامی که موضوع انتخاب شد، باید بتوان آن را در یک سوال اصلی که تمام مسائل کار را در بر داشته باشد مطرح نمود. می بایست موضوع تصریح شود. از موضوعات مبهم اجتناب کنید. تعین موضوع تحقیق قدمی سرنوشت ساز است.

 هنگام انتخاب فراموش نکنید که پایان نامه دری است به سوی شغل آینده ( کارت ویزیت)  شما، و این مطلب بیش از موضوع پایان نامه برای شما ایجاد انگیزه خواهد کرد. نمونه [2]:

 

MEMOIRE DE MAÎTRISE

Nom de l’étudiant

Titre de mémoire

Direction

Année

Julie ROY

 L’expérience du sacré dans l’oeuvre narrative d’Albert Camus

Pierre HÉBERT

2014

         

 

 

 

 

4)    ارتباط با استاد راهنما

 

ارتباط با استاد راهنما قدم مهمی در جهت مستحکم شدن پروژه شماست. در نظر داشتن برخی مسائل می تواند به شما در این انتخاب کمک کند:

 

آیا او در زمینه مورد نظر شما کار کرده است؟ او بر موضوع احاطه دارد؟

آیا می تواند پروژه را هدایت کند؟( منظورتحصیلات مرتبط دانشگاهی است)

آیا به موضوع پروژه شما علاقمند است؟

آیا شما نیز علاقمند هستید با ایشان تحقیق کنید؟

آیا او در کار هدایت پروژه جدی است؟( آیا توجه کافی به کارهای که به ایشان ارجاع می شود ،دارد؟)

 

کار استاد راهنما شامل هدایت کردن شما به واسطه پیشنهادات است ( کمک کردن در تدوین پرسشهای مهم، معرفی منابع، یشنهاد روش کار، خواندن مطالب تهیه شده و...است.) و فراموش نکنید که پیشنهادات او در جهت کمک به شماست نه به جهت تقابل با شما. اما توجه داشته باشید که نباید تدریس را با سرپرستی پروژه اشتباه بگیرید. هنگامی که با او قرار دارید باید  الزاما موضوع گفتگو خود را به همراه پرسش هایی مشخص آماده کرده باشید. با او قرار های منظمی داشته باشید( با هم مراحل مختلف کاررا برنامه ریزی کنید ودر مورد آن گفتگو کنید). این عمل مانع از آن می شود که با اشتباهات ناگهانی مواجه شوید( مثال : مجبور شوید تمامی یا قسمتی را که به تازگی نوشته اید را دوباره از اول بنویسید.)

 

 

 

5)    تحقیق در اسناد

 

این کار مهم و تحقق آن نسبتا مشکل است زیرا انسان می خواهد مقدار زیادی اطلاعات جمع کند  و این خطر وجود دارد که نتواند بر همه مستندات خود تسلط پیدا کند. برای انجام این کار لازم نیست  که همه مدارک موجود مربوط به موضوع را جمع آوری کنید، ولی لازم است که شما از میان مقالات مطالبی را انتخاب  و حدود آن را در ارتباط با پژوهش مشخص نمایید.

 • ابتدا می بایست کتابنامه ابتدایی را بسازید.هدف از این کار فیش برداری کتابخانه ای است (نویسنده ، خلاصه مقاله، کلمات کلیدی،...) و همچنین تهیه فیش با توجه به موضوعات با منابع مختلف است. بهتر است از موضوعات کلی به خاص برسید.
 • منابع کلی تر : آثار، رساله ها، جزوات، برخی از نشریات ادواری
 • منابع خاص تر: مجله ها، مقاله هایی بامطالبی راجع به موضوع شما
 • اینترنت
 • در مشورت با استاد راهنما در مورد تحقیق تردید به خود راه ندهید او مقالات زیاد مفیدی دارد و یا می شناسد.

 

 

II.    نگارش پایان نامه

0)      پلان

 

 • تهیه پلان ، اسکلت پایان نامه، قدم مهمی است زیرا این کار نگارش مطالب را آسانتر می کند. 
 • این کار باعث می شود که شرح مطالب مهم از قلم نیافتد و توالی مطالب بر اساس یک الگوی منطقی روشن و نظام یافته قرار گیرد.
 • معمولا پلان مورد تجدید نظر واقع می شود.  پلان راهنمایی برای نگارش است، و هرگز موضوع ثابتی  تلقی نمی شود. پلان با شکل ثابت وجود ندارد. اما معمولا هر پایان نامه ای شامل شش یا هفت بخش است.

1)      مقدمه

2)      روش

3)      نتایج

4)      مباحث

5)      نتیجه گیری

6)      کتابنامه

7)      ضمیمه

8)      خلاصه و کلمات کلیدی

 

1)    مقدمه(Introduction)

 

مقدمه باید بتواند پاسخ به "چرا" ی پایان نامه بدهد.

 

 

 • مقدمه بسیار مهم است زیرا اولین مطلبی است که خواننده می خواند. بنابراین باید علاقه خواننده را برانگیزد و اورا به نوعی درگیر مسئله کند. مقدمه زیر مجموعه ندارد فقط یک بخش است و ساختاری قیف مانند دارد: باید خواننده را بتدریج  به عمق موضوع راهنمایی کند ( ابتدا از اصطلاحات کلی تر شروع کند و به تدریج  جزییات  و شناسایی بیشتری از موضوع بدهند).   مقدمه اغلب شامل مطالب زیر است:
 • مقدمه چینی به جهت طرح موضوع و قرار دادن آن در متن کلی -مثال 1 و 2 موجود در ملحقات-  ( با تکیه بر اسناد مرجع و اشاره به نتایج اصلی بدست آمده و نمونه های تشریحی که تا کنون در این زمینه معرفی شده است و تاکید بر پیشرفت درپژوهش های انجام گرفته  در موضوع مورد نظر.)
 • تشریح اصطلاحات مبهم
 • تشریح موضوع پایان نامه و طرح مسئله اصلی تحقیق
 • بکر بودن مسئله و توضیح علت علاقمندی به موضوع ( با توجه به تحقیقات انجام گرفته در موضوع، کدام پرسش شما  بی پاسخ مانده است)
 • اهداف دنبال شده در پژوهش  
 • فرضیه اصلی

 

 

 

 

2) روش (Méthode)

 

این بخش باید بتواند  چگونگی انجام کار را توصیف کند

 

 • با چه روشی می خواهید فرضیه مطرح شده در پژوهش را ثابت کنید؟ لازم است با جزییات توضیح دهید که چگونه این تحقیق را انجام دادید. و ترتیب زمانی مراحل تحقیق  باید رعایت شود. توصیه می شود پس از هر آزمایش نتیجه کار را یادداشت کنید. در این بخش شما مطالب تئوری و نظریه های که بیشترین ارتباط را با کار شما دارند به روشنی توضیح می دهید و در انجام  کار چنانچه  با گروههای آزمایشی کار کرده اید در مورد شیوه کار خود صحبت می کنید.
 • این بخش معمولا چهار موضوع را در خود جای می دهد( برخی از پژوهش ها همه این چهار مورد را در خود ندارند.)

الف :

افراد یا نمونه های مورد مطالعه کدام هستند.

آیا دلیل خاصی برای انتخاب این نمونه ها وجود دارد؟

تعداد نمونه ها

چگونگی انتخاب آنها

ممکن است عده ای در مدت آزمایش کناره گیری کرده باشند، علت این کار آنها چه بوده است

آیا پولی به آنها پرداخت شده است

این اطلاعات برای نتیجه گیری نهایی الزامی است علاوه بر این آگاهی بر خصوصیات انسانی افراد نیز تا حدی ضروری است( سن، جنسیت، قد و وزن...)  

ب: لوازم

تهیه لیستی از ابزار بکار گرفته شده و خصوصیات تکنیکی آن ها

ج: شرح مراحل آزمایش

تمامی مراحل کار، قدم به قدم می بایست شرح داده شود، تاریخ و محل انجام کار

د: آنالیز داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها و رسیدن به نتیجه

ر: پردازش آماری

 

 

 

 

3) نتایج (Résultats)

 

این بخش باید  به سوال کدام  پاسخ بگوید.

 

این قسمت در باره  نتیجه داده ها و نتایج پردازش آماری ا ست. کدام نتایج را این پژوهش  بدست آورده است؟ نتایج بدون  انکه روی آن بحث شود عنوان می گردد.

توجه: توضیحات جدول ها و تصاویر باید آسان باشد و به راحتی خوانده شود.

نگارش این قسمت بسیار ناخوشایند است شما باید مراقب باشید مطلب را با نتایج متعدد شلوغ نکنید. نتایج کم اهمیت تر در ارتباط با فرضیه در پیوست ها ذکر خواهند شد.

قبل از ارئه نتیجه، بهتر است در چند کلمه نحوه ارائه خود را توضیح دهید. معمولا از نتایج خیلی مهم شروع می کنند.ابتداتوضیحی داده می شود سپس جدول مربوط به توضیحات ارائه می شود. به این ترتیب خواننده ای که به امور آماری آشنا نیست  بدون مطالعه متن اصلی قادر به  درک جدول ها خواهد بود.

چند توصیه:

-          درابتدا از اعداد حرف نزنید، و با نتایج شروع کنید.

-          همیشه معیارهای نسبی نتایج خود را تهیه کنید  ( تا بتوانید اعتبار نتایج خود را تایید کنید)

-          از جداول نباید بیش از حد استفاده شود

-          جداول برای خواندن مطالب مشکل است پس باید عنوان روشن و دقیق داشته باشد

-          در بطن متن، شما می توانید خواننده را به سمت جداول بکشانید و او را راهنمایی کنید ( مثلا بگویید : همانطور که ملاحظه می کنید در اولین ردیف جدول...)

-          هر بخش باید خلاصه آنچه که گفته شده باشد را در بر داشته باشد، زیرا دنبال کردن مطالب به سمت عقب کار ساده ای نیست.

-          نتیجه

 

 

4) مباحث (Discussion)

 

این قسمت برای التزام نتایجی  در نظر گرفته شده که شما می خواهید بیان کنید. این نتایج چگونه پاسخ  پرسش اصلی را می دهد؟ آیا نتایج با فرضیه هماهنگ است؟  تا اینجا به آنچه انجام شده اکتفا می کردید، اما حالا این نتایج را در دورنمای گسترده تری قرار می دهید. بحث ها می بایست آیینه تمام نمای  مقدمه باشند. چه چیز تا کنون بدست آورده اید؟ دستاورد شما فرضیه را اثبات یا رد می کند؟

اکنون وقت آنست که نتایج خود را با دیگر تحقیقات به عمل آمده مقایسه کنید و تفاوت ها را ، چنانچه وجود دارد، شرح دهید. اگر نتایج دور از انتظاری وجود داشت، شما می توانید با تکیه بر نکات حساس آنها را هوشمندانه شرح دهید. چگونه می توانید نقاط مشترک را قوت بخشید ؟ با اشاره کردن  به محدود بودن تحقیقات و روش کار.

اگر نتایج شما مسئله جدیدی را مطرح کرد بکوشید پژوهش های جدیدی را جهت دستابی به پاسخ پیشنهاد کنید.

پیشنهادی برای ساختار بحث:

 

-          خاطرنشان کردن نتایج بحث( آوردن پاراگرافی که پاسخگوی سوال پایان نامه باشد)

-          مقایسه کردن نتایج به وسیله متون ادبی

-          بحث در مورد نتایج

-          حد و مرز های منظم

 

5) نتیجه گیری(Conclusion)

 

نتیجه گیری نیز به اندازه مقدمه اهمیت دارد. این قسمت آخرین اثر را روی خواننده پایان نامه می گذارد. و به هیچ عنوان نباید خواننده احساس کند که کار ناتمام است.

عموما  قسمت نتیجه گیری شامل قسمت های زیراست:

-          خاطر نشان کردن مسئله اصلی یا پرسش اصلی پایان نامه

-          نتایج اصلی تحقیق

-          دستاورد تئوریک تحقیق

-          حد و مرزهای تحقیق از نظر تئوری، تجربی و روش انتخابی

-          دور نمایی از تحقیقات آینده ( مطرح کردن پرسش هایی بیشتر به منظور ایده های تحقیقاتی جدید در زمینه مورد نظر)

توجه: نتیجه گیری باید تلفیقی ازمطالب مختلف پایین نامه باشد.

 

6) کتابنامه (Bibliographie)

 

قبل از هر چیز توجه کنید، هنگامی که ارجاعی در متن داده می شود، مشخصات مرجع را در پرانتز بیاورید:

اگر یک نویسنده دارد می توانید به ترتیب زیر بیاورید:

(نام فامیلی نویسنده، سال چاپ)

 

(Nom de l’auteur, année de publication)                                                               (Martinez, 1993)

        و چنانچه دو نویسنده دارد به ترتیب زیر:

 

(نام فامیلی نویسنده اولو نام فامیلی نویسنده دوم، سال چاپ)

 

(Nom du 1er auteur et Nom du 2ème auteur, année de publication)

 

(Belli et Borrani, 1999)

و ترتیب زیر برای هنگامیکه نویسنده اثر چند نفر هستند:

نام نویسنده اول و دیگران، سال چاپ)

(Nom du 1er auteur et al., année de publication)

 (Schmidt et al., 2003)

 

 

 

و بالاخره اینکه پس از نتیجه گیری، در کتابنامه باید اطلاعات ظاهری هر کتاب و مقاله ای که در پایان نامه آورده شده است را ذکر کرد. و می بایست ازیک نوع  ترتیب و نظم در درج اطلاعات استفاده کنیم.    

کتابنامه می تواند به سه گروه تقسیم شود:

-          آثار

-          مقاله ها

-          سایت ها

کتابنامه به ترتیب حروف الفبایی نام فامیلی نویسندگان، درج می شود ( و برای یک نویسنده واحد، براساس تاریخ چاپ آثارش).

افراد نا وارد نیز به اندازه افراد متخصص مخاطب کتابنامه هستند، بنابراین این قسمت می تواند اطلاعات عده ای را کامل کند و یا به عکس عده ای را با این اطلاعات آشنا کند. هنگام ایجاد  کتابنامه فراموش نکنید که شما از کتابنامه دیگرا ن هم می توانید استفاده کنید واز نمونه هایی که بهتر تنظیم شده اند بیشتر بهره مند شوید.

-          ترتیب در درج مقاله ها:

 

نام فامیلی و اول اسم نویسندگان (سال چاپ) ، عنوان مقاله ، نام  و شماره مجله ، شماره اولین

صفحه و آخرین صفحه

 

Nom, initiale du prénom de l’auteur ou des auteurs (année de publication).

Titre. Revue, première page-dernière page de l’article.

Exemples :

Le Her, M. (1992). Imagerie mentale et apprentissage en golf. STAPS29,

7-17.

Magill, R.A. et Hall, K.G. (1990). A review of the contextual interference

effect in motor skil acquisition. Human Movement Science9, 241-289.

 

-                                 درج اطلاعات کتاب به شرح زیر است:

 

 

نام فامیلی نویسنده و یا نویسندگان به همراه حرف اول اسم آنها،( سال چاپ کتاب) ، عنوان کتاب ، انتشارات ، محل انتشار

 

  Defrance, J. (1987). L’excellence corporelle. AFRAPS, Paris.[1] Boer, A D,  2009, UNE RECHERCHE SUR LA LITTERATURE DE JEUNESSE, mémoire de maîtrise, Université d’Utrecht, Faculté de Lettress.

[2] /www.usherbrooke.ca/grelq/ thèses-et-memoires/memoires-de-maitrise/

 

 

مقاله درج شده در کتابی که تشکیل شده از مجموع چندین مقاله:

نام فامیلی پدید آورنده مقاله درج شده در پایان نامه، حرف اول اسم او، ( سال چاپ)، عنوان مقاله ، عنوان اثری که مقاله مزبور در آن چاپ شده است ، ( همراه نام پدید آورنده کتاب و ابتدای اسم او) شماره صفحه اول و آخر  مطلب آورده شده، انتشارات ، محل انتشار

 

 

 

Schmidt, R.A. (1991). Frequence augmented feedback can degrade

learning: Evidence and interpretations. In Tutorials in motor neurosciences

(edited by J. Requin and G.E. Stelmach), pp 59-85. Kluwer, The Netherlands.

 

 

-          اطلاعات مطلبی که چاپ نشده است، مثل پایان نامه یا تز

نام فامیلی نویسنده یا نویسندگان به همراه حرف اول اسم آنها ( تاریخ پدید آمدن کار ) عنوان، ماهیت کار(پایان نامه ،تز) ونام دانشگاه یا انستیتو، محل

 

 

  Martinez C. (1993). Microgenèse de la compétence enseignante. Thèse de

doctorat non publiée, Université Montpelllier I, Montpellier.

 

-          اطلاعات گرفته شده از روی سایت(از منابع تایید نشده اجتناب کنید)

 

آدرس کامل سایت و "درباره چیست"

 

 

 

http://www.humans.be/physio2.html

(notions physiologiques de base)

7) پیوست ها (Annexes)

 

پیوست ها باید از قانون پیوست پیروی کند. شماره گذاری این قسمت با حروف لاتین است آن هم به صورت حروف بزرگ، مانند: (I, II,III, IV,…)                                                                                

این قسمت مختص به کپی اطلاعاتی است که به علت حجم زیادشان از قراردادن آن ها  در متن اصلی خودداری شده است؛ مانند پرسش نامه، تصاویر، نتایج جانبی و با جزئیات زیاد. اما فقط اطلاعاتی آورده می شود که معتبر بوده و لزوم آن در فهم مطالب حس شود. نتایج کم  اهمیت تر را می توان در این قسمت آورد، این کار باعث می شود راهنمای شما مطمئن شود  که شما  در کار خود آنالیز و تجزیه وتحلیل های لازمه را بکار برده اید.

با این وجود توجه کنید که فقدان این  ملحقات در متن اصلی نباید متن را نا کامل جلوه دهد. تحت هیچ شرایطی خواننده برای فهم دلایل شما نباید مجبور باشد ملحقات را مطالعه کند.

 

 

 

8) خلاصه و کلمات کلیدی(Résumé et mots clés)

 

 

این قسمت شامل خلاصه ای بسیار کوتاه از موضوع است(بین 150تا250 کلمه) تا خواننده متوجه شود آیا به خواندن موضوع علاقمند است یا خیر. از آنجایی که این متن می بایست خیلی فشرده باشد نوشتن آن قدری مشکل است. و بهتر است این کار را در آخر انجام گیرد، یعنی وقتی ایده ی روشنی از کار بدست آمد.پس از آن  لیستی از کلمات کلیدی تهیه شود. خلاصه و کلمات کلیدی معمولا به دو زبان فرانسه و انگلیسی ارائه می شود (در ایران زبان فارسی نیز اجباری است).

 

 

III   فرم کارPrésentation du mémoire (modalité de rédaction)

1)    صفحه بندی

فرم صفحه بندی و نوشتاری پایان نامه در زبان فرانسه به ترتیب زیر است:

-          حاشیه راست: 5 سانتیمتر( بر اساس [1]SSP)

-          حاشیه چپ : 5/2 سانتیمتر

-          حاشیه بالا: 5/2  سانتیمتر

-          اندازه حروف: 12

-          اندازه حروف زیر نویس:10

-          فاصله دوخط: 5/1

-           خودداری از قرار دادن یک خط تنها در ابتدا و انتهای صفحه (پاراگراف کوتاه یک جمله ای)

-          فرمت متن: مرتب شدن از دو طرف(Justifier)

 

 

 

 

2)    نما

در بخش ها مختلف پایان نامه می بایست ترتیب زیر رعایت شود:

 

-          صفحه رو

-          تقدیم ( اهدا کردن به کسی( اختیاری است))

-          تشکرات

-          فهرست (توجه : در زبان فرانسه دو کلمه برای واژه "فهرست"وجود دارد هر گاه فهرست در ابتدای کتاب بیاید عموما از واژه (sommaire) استفاده می شود و هنگامی که در آخر بیاید عنوان

-           (table des matières)  بکار برده می شود.

-          فهرست بخش ها و جدول ها و تصاویر ( به همراه شماره صفحات)

-          توضیحات علامت های اختصاری و اصطلاحات

 

 

 

-                      مقدمه

-                      گسترش کار(متد، نتایج، مباحث)

-                      نتیجه گیری

-                      کتابنامه(آثار، مقاله ها، سایت های اینترنت، (منابع چاپ نشده))

-                      فهرست و ملحقات

 

 

 

-                      ملحقات

خلاصه و کلمات کلیدی

 

 

 

-          مطالب روی جلد

 

-          نام دانشگاه و دانشکده

-          عنوان پایان نامه

-          نام دانشجو

-          نام استاد راهنما واستاد مشاور

-          عنوان مدرک

-          تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

نمونه:

 

 

Page de titre (spécimen)

 

 

UNIVERSITE DE LAUSANNE

FACULTE DES SCIENCES

SOCIALES ET POLITIQUES SESSION DE                                   SESSION DE …….

                                                                                                   (mois et année)   

 

 

TITRE DU MEMOIRE

 

 

Mémoire en Sciences du sport

 

Présenté par ………………………………………………………………

 

Directeur/rice …………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 -          شماره گذاری

 

شماره گذاری صفحات از اولین صفحه مقدمه آغاز می شود. صفحه قبل از عنوان،  صفحه حاوی عنوان، اهدا نامه، تقدیر، فهرست، لیست جداول و تصاویر با حروف کوچک لاتین شماره گذاری می شوند. مانند:

(.i, ii, iii ,iv, etc) ملحقات نیز با حروف بزرگ لاتین شماره گذاری می شوند :(.I, II, III, IV, etc)

بنابراین توجه داشته باشید که از سه نوع شماره گذاری استفاده می شود:

-          شماره گذاری صفحات قبل از مقدمه (حروف کوچک لاتین)

-          شماره گذاری مقدمه تا کتابنامه( شماره گذاری عددی)

-          شماره گذاری ملحقات( شماره گذاری با حروف بزرگ لاتین)

-          هربخشمی بایستدر صفحه ای جدید آغاز شود.

-          یک خط تنها در ابتدای صفحه و انتهای آن نباید وجود داشته باشد.

-          جداول و تصاویر باید شماره گذاری شوند و عنوان داشته باشند. چنانچه این جداول و یا تصاویر از جای دیگری گرفته شده باشد باید منابع آن را در کنار آنها آورد. اگر تعداد جداول و تصاویر به چندین مورد میی رسد باید لیستی از آنها در فهرست آورده شده باشد.

 

-          فرم صفحه پایان نامه

 

فرمت،  تنظیم راست و چپ (Justifier)

بالای هر صفحه عنوان بخش (اندازه قلم=10)

پایین هر صفحه شماره گذاری(اندازه قلم=10)

 

جزییات بیشتر را از آدرس زیر می توانید بدست آورید:

http://www.unil.ch/ssp/page34569.html

 

 

IV.  دفاع (La soutenance)

 

1)     چرا دفاع می کنیم؟

 

دفاع شامل ارائه کار و پاسخ پرسشهای داوران است.

از دید دانشجو:

 • نشان دادن ویژگی های ارزشمند کار خود
 • نشان دادن دانش چهار ساله خود

 

از دید داوران:

 • ارزیابی کار دانشجو و قابلیتهای آن
 • فهم بهتر برخی از نکات عنوان شده در پایان نامه
 • ارزیابی استعدادهای  دانشجو، توانایی در بیان روشن ایده هایش و پاسخگویی به پرسش های طرح شده

 

 

سنجش قابلیت های:

 

 • دقت
 • وسواس در کیفیت
 • پویایی
 • ابتکارعمل
 • تازگی
 • برنامه ریزی
 • کیفیت در انتقال
 • میزان اطلاع از موضوع

 

 

 

1)     ارائه کار

 

مدت زمان دفاع بین 15 و 20 دقیقه است!

 

برای دفاع اولین قدم ارائه پلان کار است. به همین جهت پیشنهاد می شود که پلان  روی تابلو نوشته شود ،در جایی که بتوان آن را تا آخر جلسه دفاع نگه داشت( نقطه ای برای ارجاع داوران).  

سپس، به همان روش نگارش، معرفی کوتاهی از موضوع، علت علاقمندی به موضوع ( چنانچه لازم باشد مثالهای کوچکی از ادبیات)، روش کار، نتایج اصلی، مباحث و نتیجه را ارائه می دهیم.

برای ارائه هر چه بهتر کار استفاده از پاور پوینت پیشنهاد می شود.

بهتر است تعداد پاورپوینت از هفت یا هشت تا بیشتر نشود. در حقیقت ، به طور میانگین، باید برای هر پاورپوینت دو تا سه دقیقه وقت قرار داد تا شرکت کنندگان بتوانند آن را بخوانند و متوجه محتویات آن شوند. این مطالب باید تایپ شده ، روشن، خوانا و با تعداد خطوط مناسب باشد. این پاور پوینت ها به هیچ عنوان نباید کپی از صفحات پایان نامه یا فهرست باشد. باید توجه داشته باشید به دلیل داشتن پاور پوینت قبلا مکانی را که داری پروژکتور است رزرو کنید.   

 

چند توصیه کوچک:

 

 • خود را برای دفاع خوب آماده کنید. دفاع  همانقدر که در ارزیابی دانشجو مهم است در ارزیابی مطالب هم مهم است.
 • بسیار خوب است  که قبل ازدفاع متن آن را بنویسید که و مشخص کنید از کجا می خواهید شروع کنید و چگونه می خواهید به پایان ببرید.
 • آغاز سخن گفتن مهم است( تند حرف زدن بیفایده است، دیگران از آن چیزی نمی فهمند و خیلی زود خسته کننده و یکنواخت می شود بعلاوه داوران از صحبت های شما گاهی یادادشت بر می دارند یا به دنبال مطالب شما در متن پایان نامه هستند).به زبان خود توجه کنید و از اصطلاحات محاوره ای و یا مخفف نمودن اصطلاحات مانند:

(compta. pour comptabilité, anat. pour anatomie,…)

 

 • امکان آوردن یادداشت برای اینکه گاهی نگاهی به آنها بیاندازید وجود دارد ولی به هیچ وجه نباید به این یادداشتها تکیه کنید و فقط از روی آنها بخوانید. باید ارتباط نگاهی خود را با هیئت داوران حفظ کنید.
 • در صورت استرس شدید، کمی تامل کنید و نفس عمیق بکشید وکلامتان را ادامه دهید.
 •  به زمان توجه کنید دفاع 15 یا حداکثر 20 دقیقه طول می کشد.
 • با دوستان خود یک دفاع(ساختگی) ترتیب بدهید، این کاربه شما کمک  زیادی می کند و برای مسائل احتمالی شما را آماده می کند.
 • چنانچه در مدت زمان بین دادن پایان نامه و جلسه دفاع اشتباهات بزرگی در کار خود پیدا کردید آن را در ابتدای جلسه دفاع با تواضع بیان کنید، این کار مانع از این می شود که داوران در هنگام پرسش به این اشتباهات اشاره کنند.
 • سعی کنید لیستی از پرسش های احتمالی داوران مطرح کنند را تهیه کنید .

 

2)    پاسخ به پرسش

 

داوران ممکن است پرسش هایی را مطرح کنند تا شما را به توضیح بیشترو یا  وادار به انتخاب کنند به این ترتیب که ببینند ازمیان دلایلی که در کار آورده اید کدام را برای پاسخ دهی انتخاب می کنید، شما را به متن ارجاع می دهند (مثلا، شما در صفحه فلان فلان مطلب را آورده اید که...). دقت کنید هر چه که در متن است را باید بتوانید توضیح دهید. اگر تشخیص داده اید که آوردن  یک مقاله یا نوشته یک نویسنده خوب است باید بتوانید آن را توضیح دهید و درست نیست که بگویید  این مقاله فقط نظر اوست، باید بتوانید با توجه به موضوع پایان نامه آن مطلب را توجیه کنید.

باید خود را آماده کنید تا به سوالات داوران خوب گوش کنید تا بتوانید  آن ها را بفهمید و پاسخ دهید.چنانچه دانشجو پرسش را خوب متوجه نشد می تواند پرسش را آنگونه که متوجه شده دوبار عنوان کند تا مطمئن شود که پاسخ درست می دهد.

 

توجه ، برخی از دانشجویان وسوسه می شوند که درحواشی پرسش پاسخ هایی بدهند تا به این ترتیب داوران را دچار مشکل کنند. ولی آنها حتی اگر چیزی هم نگویند فریب نمی خورند. باید صادق باشید و تظاهرر نکنید که اطلاعات یا نظریه ای را می دانید،... بهتر است صادقانه اعتراف به ندانستن کنید و به خودتان بگویید که داوران برای درهم شکستن من نیامده اند، بلکه آمده اند تا پایان نامه من  را ارزیابی کنند و اگر دارای میزان خوبی از اطلاعات باشد آن را قبول کنند. به خاطر داشته باشید که قرار نیست انسان همه چیز را بداند. 

 

 

 

پیوست ها

نمونه (1)  تشکرات[2]:

 

 

REMERCIEMENTS

Mes remerciements vont d’abord à M. Philippe Caignon qui, non seulement a su me diriger avec dévouement et patience au cours de la création du présent mémoire, mais a toujours été, autant durant mon D. E. S. S. en traduction que ma maîtrise en traductologie, une source d’inspiration. Merci pour votre grande sincérité, votre enthousiasme et votre ardent désir de comprendre toutes choses.

Je veux également remercier M. Gouanvic, M. Bandia et Mme Sherry Simon. La qualité de leurs cours ainsi que leur compétence m’ont beaucoup aidé.

Je ne saurais passer sous silence ma compagne, Mme Christine Langevin, qui m’a toujours soutenu dans les moments difficiles.

نمونه(2)[3]

"J'adresse mes remerciements aux personnes qui m'ont aidé dans la réalisation de ce mémoire.

En premier lieu, je remercie M. Souza, professeur à l'université de ABC. En tant que Directeur de mémoire, il m'a guidé dans mon travail et m'a aidé à trouver des solutions pour avancer.

Je remercie aussi M. Boltoz, directeur de l'entreprise BPO, qui m'a aidé en me fournissant des données précises sur le marché de XXX."[1]Université de Lausanne, Faculté des sciences sociales et politiques

 

 

 

نمونه مقدمه(1)[1]

INTRODUCTION

            Il nous est apparu intéressant, à ce stade-ci de nos études, de nous livrer à une certaine réflexion sur les rapports existant entre la théorie et la pratique en traduction, et de les mettre en relation avec les théories de Christiane Nord, qui, selon les dires mêmes de Louise Brunette (2002, p. 4), sert la plupart du temps d’inspiration aux traducteurs dans les domaines pragmatiques.

Nous tentons donc, dans le premier chapitre, d’exposer sans la moindre prétention les produits de notre réflexion sur les rapports entre la théorie et la pratique dans le domaine de la traduction, en nous appuyant à l’occasion sur celles d’auteurs reconnus en traductologie. Tout en attribuant une fonction importante à la « recherche pure » en traductologie, nous exposons les liens qui, à notre avis, unissent la théorie et la pratique en traduction. Les questions auxquelles nous tentons de répondre peuvent s'énoncer ainsi : comment un traducteur peut-il concrètement mettre à profit les recherches effectuées en traductologie et comment peut-il se servir de ses propres recherches théoriques dans la réalité de sa pratique traductive au jour le jour ? 

En nous servant d’une comparaison entre le théoricien et le praticien de la médecine qu’était Freud et le traducteur, nous expliquons comment ce dernier est amené, par ses traductions, à un questionnement, à une certaine réflexion sur ses textes, comme le faisait Freud sur ses malades, théorisation qui modifiera inévitablement sa pratique ultérieure. Nous avons choisi Freud parce que lui-même a été traducteur, et surtout parce qu’on s’y réfère souvent dans les théories cinématographiques, ce qui est en particulier le cas de Film Studies.

Nous montrons aussi comment le traducteur, engagé dans une relation dialectique entre la théorie et l'acte du traduire, passe alternativement de l’un à l’autre pour enrichir ses connaissances et grandir progressivement par ce processus. C’est dans ce va-et-vient constant entre théorie et pratique que nous essayons de situer les problèmes liés à la terminologie dans la pratique de la traduction. Nous nous servons notamment des théories de Ladmiral (1986), de Berman (1995), de Mahony (1983) et occasionnellement de Maria Teresa Cabré (1998) pour appuyer nos dires.

Nous démontrons, et on insiste rarement sur ce fait, comment le traduire constitue non seulement une technique artisanale, mais un art véritable. Cette conception s’appuie sur une vue d’ensemble de la traduction découlant de notre conception de la théorie et de la pratique ainsi que de l’utilité de la terminologie dans le champ de la traduction. Nous consacrons une partie du premier chapitre de notre mémoire à ce sujet.

نمونه   مقدمه(2)[2]

 

La traduction est une activité de plus en plus indispensable aujourd'hui, pour une communication effective à travers le monde. Au Cameroun précisément, la nécessité de la traduction n'est plus à prouver quand on sait que ses deux langues officielles sont l'anglais et le français et qu'il y a deux communautés linguistiquement. Le statut bilingue du Cameroun et la complexité de son histoire, notamment sur le plan politique, sont les bases de ce travail. En effet, le choix du présent sujet a été motivé par la prise de conscience du fait que pour des besoins de paix et d'unité nationale, les textes politiques ne sont pas toujours traduits tels quels. Autrement dit, des mesures sont prises chaque fois qu'il faut traduire un texte politique vers le français ou l'anglais selon que le destinataire est anglophone ou francophone. La raison générale de ce phénomène est que les Camerounais d'expression française et ceux d'expression anglaise n'ont pas connu les mêmes expériences pré et postcoloniales et n'ont pas subis les mêmes traitements. Ainsi nous avons pensé que la traduction des textes politiques, surtout dans notre contexte, devrait avoir des spécificités. Dans le cas que nous étudions dans le cadre de ce travail, nous faisons l'hypothèse que la traduction politique pourrait servir d'instrument de manipulation ; puisque le destinataire est visé au même titre que celui du texte source. Ce mémoire consistera ainsi non seulement à montrer les spécificités de la traduction politique mais aussi à montrer que ces spécificités-là ont permis une traduction politique manipulée du corpus à pour des raisons du même ordre.

Ledit corpus s'intitule Cameroun Political Story: Memories of an Authentic Eye Witness de Nerius Namaso Mbile. C'est un texte qui raconte l'histoire politique du Cameroun du point de vue d'un Anglophone. Il relate les faits du temps des Cameroun Français et Britannique, des décisions prises à la conférence de Foumban de 1961 sans demander l'avis des Anglophones et qui les prive de nombreux avantages, des activistes de la SCNC (Southern Cameroons National Council) qui militent pour la re-séparation des anglophones et des francophones en insistant sur le fait que les anglophones sont marginalisés et relégués au second plan dans les prises de décisions au Cameroun. Mbile se dit témoin de tout ce qui s'est passé et de toutes les injustices dont les anglophones ont été victimes, mais il n'entend pas susciter une quelconque division pour autant. Au contraire, il demande à ses confrères de taire les querelles qui émanent de la Conférence de Foumban et qui seraient à l'origine du problème anglophone. Il prône l'unité nationale, le patriotisme et l'intégration nationale.

La traduction du corpus a par conséquent été réalisée en manipulant la langue de manière à ce que toute chose qui a un caractère péjoratif pour le francophone soit masquée et ce qui est prôné comme le patriotisme, l'unité et l'intégration nationales, soit mis en avant et renforcé, d'où la manipulation politique. Tout ceci dans un seul but, celui de préserver la paix au Cameroun, ce qui renvoie tout simplement à la finalité et la raison de cette traduction politique.

Ce travail est organisé en trois chapitres dans lesquels sont organisées les idées. Le chapitre 1, titré « cadre théorique », nous présentera d'abord la traduction basique, ainsi que la politique basique. Ensuite, on y retrouvera aussi les éléments qui sont spécifiques à la traduction politique. Et enfin cette première partie nous fait un dessein de la scène politico-historique afin de nous éclairer sur les raisons latentes des comportements divers dans les rédactions et les traductions.

Le deuxième chapitre porte pour titre « illustrations et analyses ». Il montre comment les éléments propres à la traduction politique sont utilisés et par la suite analysés pour une bonne compréhension.

La troisième et dernière partie de ce travail s'intitule « interprétations et commentaires ». Elle a pour objectifs de mettre en relation les illustrations et le contexte politique du Cameroun, puis de les commenter afin de voir si notre hypothèse va être confirmée ou infirmée. Aussi, on verra comment la traduction a réussie à préserver l'idéologie de paix et d'unité que prône l'auteur du corpus.

 • ·         واژه های متداول در بحث ها

در زیر نمونه ای از واژه هایی را که در بحث ها فراوان استفاده می شود آورده شده است، شما می توانید برای گسترده شدن بحث ها  آن ها را بکار ببرید.( جداول زیر ازمنابع ذکر شده در زیر نویس تهیه شده است[3])

 

 

(articulations) logiques / mots de liaison

Relation logique

Connecteurs logiques

Fonction

 

 

 

Addition ou gradation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et, de plus, en outre, par ailleurs, surtout, puis, d'abord, ensuite, enfin, d'une part, d'autre part, non seulement ... mais encore, voire, de surcroît, d'ailleurs, avec, en plus de,  en outre, quant à, ou, outre queen fait, tout au moins / tout au plus, voire plus exactement, à vrai dire, , sans compter que

 

 

 

gradation permet d'ajouter un argument ou un exemple nouveau au

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classification

 

 

 

puis, premièrement..., ensuite, d'une part ... d'autre part, non seulement ... mais encore, avant tout, d'abord, en premier lieu .....

permet de hiérarchiser les éléments présentés dans l'argumentation

 

 

 

Cause

 

 

 

 

 

car, parce que, par, grâce à, en effet, en raison de, du fait que, dans la mesure où, à cause de, faute de, puisque, sous prétexte que, d'autant plus que, comme, étant donné que, vu que, non que .....

 

 

permet d'exposer l'origine, la raison, d'un fait

 

Relation logique

 

Connecteurs logiques

 

Fonction

 

 

 

Condition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

si, peut-être, probablement, sans doute, éventuellement, à condition de, avec, en cas de, pour que, suivant que, selon (+ règle de "si"), à supposer que, à moins que, à condition que, en admettant que, pour peu que, au cas où, dans l'hypothèse où, quand bien même, quand même, pourvu que....

 

permet d'émettre des hypothèses en faveur ou non d'une idée

 

 

 

 

comparaison ou équivalence ou parallèle

 

 

 

ou, de même, ainsi, également, à la façon de, à l'image de, contrairement à, conformément à, comme, de même que, ainsi que / aussi ... que, autant ... que, tel ... que, plus ... que, plutôt ... que, , semblablement, par analogie, selon moins ... que.....

 

 

 

 

permet d'établir un rapprochement entre 2 faits

 

But ou finalité

 

 

pour, dans le but de, afin de, pour que, afin que, de crainte que, de peur que.....

 

permet de présenter le but de son argument

 

Illustrer

 

 

 

par exemple, c'est ainsi que, comme, c'est le cas de. , d'ailleurs, en particulier, notamment, à ce propos…....

 

permet d'éclairer son ou ses arguments par des cas concrets

Expliciter ou justifier

 

 

 

car, c'est-à-dire, en effet, en d'autres termes c'est-à-dire, en effet, en d'autres termes..........

permet d'apporter des informations pour expliciter et préciser ses arguments

Transition

 

après avoir souligné… passons maintenant à…

permet de passer d'une idée à une autre

 

 

       

 

Le raisonnement marque une rupture

 

Relation logique

Connecteurs logiques

Fonction

 

 

 

Restriction

mis à part, ne… que, en dehors de, hormis, à défaut de, excepté, uniquement, simplement, sinon, du moins, tout au moins, en fait, sous prétexte que…

 

permet de limiter la portée des propos ou des arguments avancés

 

Opposition

mais, cependant, en revanche, alors que, pourtant, tandis que, néanmoins, au contraire, pour sa part, d'un autre côté, or, en dépit de, au lieu de, loin de…

 

permet d'opposer 2 faits ou 2 arguments, souvent pour mettre l'un des 2 en valeur

 

Concession

malgré, en dépit de, quoique, bien que, quelque soit, même si, ce n'est pas que, certes, bien sûr, il est vrai que, toutefois…

permet de constater des faits opposés à sa thèse en maintenant son opinion

 

Alternative

soit… soit, ou… ou, non tant… que, non seulement… mais encore, l'un… l'autre, d'un côté… de l'autre, autrement, sinon …

 

permet de proposer les différents choix dans une argumentation

 

Opposition

mais, cependant, en revanche, alors que, pourtant, tandis que, néanmoins, au contraire, pour sa part, d'un autre côté, or, en dépit de, au lieu de, loin de…

permet d'opposer 2 faits ou 2 arguments, souvent pour mettre l'un des 2 en valeur

 

Approximation

autant dire que, presque, si l'on peut dire, d'une certaine manière, sans doute, probablement, apparemment, vraisemblablement…

 

permet d'apporter différentes nuances d'une même idée

 

Consequence

 

 

 

 

 

bref, ainsi, en somme, donc, par conséquent, en guise de conclusion, pour conclure, en conclusion, en définitive, enfin, finalement

 

permet d'achever son argumentation, sa démonstration

 

Restriction

mis à part, ne… que, en dehors de, hormis, à défaut de, excepté, uniquement, simplement, sinon, du moins, tout au moins, en fait, sous prétexte que…

 

permet de limiter la portée des propos ou des arguments avancés

       

 

 

استفاده از افعال شرطی (کندیسیونل) خود نوعی نشانگر درجه قطعیت مطلب است. کسی که این افعال را به کار می برد در واقع نسبت به اعتبارکامل مطلب عنوان شده تردید نشان می دهد  و به عبارتی نشان دهنده ی تردید در ایده ای و یا درست یا غلط بودن آن است. و بالاخره اینکه جملات تعجبی و یا سوالی که با لحن طعنه آمیز بکار روند می تواند به نوعی درجه قطعیت را برساند.

 

 

LES MODALISATEURS

 

Incertitude

Certitude

Ils peuvent être...

douteux, incertain, vraisemblable, probable, possible...

sûr, certain, inévitable, clair, évident...

Adjectifs

vraisemblablement, peut-être, probablement....

assurément, forcément, réellement, certainement, incontestablement...

Adverbes

selon toute vraisemblance, à ce qu'on dit, je ne sais quel...

à coup sûr, sans aucun doute, de toute évidence...

Expressions toutes faites

penser, croire, douter, supposer, souhaiter, espérer, prétendre, sembler...

assurer, affirmer, certifier, admettre...

Verbes d'opinion

 

 

 

il se peut que, il semble que, il est possible que...

il apparaît clairement que, il est sûr que...

 

Verbes impersonnels

 

 

 

 

 

 

 

سایت ها

 

 

1-     Guide rédaction mémoire - Unil

           www.unil.ch/.../Guide_redactio...University of Lausanne

 

2-     dspace.library.uu.nl/.../ms%20masterscriptie.doc?...1 Boer, A D,  2009, UNE RECHERCHE SUR LA LITTERATURE DE JEUNESSE, mémoire de maîtrise, Université d’Utrecht, Faculté de Lettres.

3-     http://arts.uottawa.ca/traduction/recherche

4-     www.essentielplus.com

documents/memoire-traduction.doc

 

5-     www.digischool.fr 

          Remerciements du mémoire : exemple de rédaction

 

6-     www.essentielplus.com

            documents/memoire-traduction.doc

 

7-     www.memoireonline.com 

          Littérature

8-     ww.lettres.org/pdf/methodes/relations-logiques                                                                          Tableaux mots de liaison et modalisateurs

 

9-     Le petit guide à l’usage du rédacteur d’un mémoire ou d’un rapport de stage

(1999), Université Charles de Gaulle, Lille III, UFR de Mathématiques,

Sciences Economiques et Sociales.

 

10-  . Guide de rédaction d’un mémoire de maîtrise (2000), Université de Tunis,

Institut Supérieur de Gestion.

 

11-  www.usherbrooke.ca/grelq/ theses-et-memoires/memoires-de-maitrise/

 

 

 

 

 

 

 

 [1] www.essentielplus.com

documents/memoire-traduction.doc

[2] www.memoireonline.com 

 Littérature

[3] www.lettres.org/pdf/methodes/relations-logiques 

  www.mycampus-live.com/.../

[2] www.essentielplus.com

documents/memoire-traduction.doc

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۶ ، ۱۰:۱۲
شهلا دوستانی